Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn januari 2014
Over deze nieuwsbrief …

Uit naam van Jongerenwelzijn en zijn directie wensen we u een succesvol en boeiend jaar! Om het nieuwe jaar meteen goed in te zetten, bezorgen we u hierbij de eerste externe nieuwsbrief van Jongerenwelzijn. Daarmee willen we u op regelmatige basis informeren over onze werking. U krijgt als rechtstreeks betrokkene bij onderstaande thema’s deze nieuwsbrief de eerste keer automatisch. Wenst u de nieuwsbrief ook in de toekomst te ontvangen, dan moet u dit melden via communicatie@jongerenwelzijn.be. Deze nieuwsbrief mag ook worden verder verspreid naar andere eventueel geïnteresseerde partners en collega’s.

Crisisjeugdhulp

Op 1 januari nam Jongerenwelzijn het thema ‘crisisjeugdhulp’ over, ingebed in de afdeling Intersectorale toegangspoort. Die datum betekende ook de start van het eengemaakte meldpunt in Oost-Vlaanderen, dat meteen de hele regio afdekt en werkt voor alle leeftijden tot 18 jaar. Het meldpunt is bereikbaar op het nummer 09 265 04 90. De andere meldpunten behouden hun vertrouwde nummers. Alle crisismeldpunten zijn permanent bereikbaar en kunnen indien nodig interventie, begeleiding en opvang inschakelen. Meer weten?

Versterking afdeling Intersectorale toegangspoort

Sinds 1 januari is de afdeling Intersectorale toegangspoort versterkt met een aantal nieuwe stafmedewerkers. Het gaat om Eva Nouwen die instaat voor het thema ‘intersectorale toegangspoort’, Caroline Vrijens die het thema ‘multidisciplinaire teams’ voor haar rekening neemt en Nele Wynants die het thema ‘crisisjeugdhulp’ overneemt van Johan Tuerlinckx. Dave Geentjens blijft instaan voor INSISTO en modulering.

Multidisciplinaire teams

De multidisciplinaire teams (MDT’s) die momenteel als verwijzers actief zijn in de jeugdhulp en in dat kader erkend zijn en gefinancierd worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, zullen na 1 maart 2014 – met de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp in Vlaanderen – hun werk verder kunnen zetten in de integrale jeugdhulp. Zij kunnen vanaf dan als MDT minderjarigen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort. In de aanloop hier naartoe was er in november een infosessie met onder meer een presentatie over de modaliteiten. Een volgend infomoment voor de MDT’s op Vlaams niveau vindt plaats op 12 maart 2014, rond de nieuwe regelgeving en de toekomstige erkenningen.

Rapportage voorstartregio

Het projectteam van de voorstartregio Oost-Vlaanderen heeft in december 2013 een eerste praktijkrapportage voorgelegd aan het Managementcomité Integrale Jeugdhulp. Het rapport geeft de ervaringen weer van de verschillende actoren die mee de transitie naar het nieuwe landschap maken. De informatie zal zowel gebruikt worden in functie van een permanente opvolging en bijsturing van de voorstartfase, als bij wijze van test voor implementatie van het nieuwe landschap in de andere regio’s.

Regionale infomomenten integrale jeugdhulp

Op 1 maart 2014 treedt het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp in werking met grote gevolgen voor het hele jeugdhulplandschap. Niet enkel de sectoren gevat door het decreet maar ook heel wat partners van belendende sectoren zijn benieuwd naar de gevolgen voor de eigen werking. Om iedereen wegwijs te maken in de veranderingen – bv. de werking van de intersectorale toegangspoort en van de gemandateerde voorzieningen, bemiddeling in de jeugdhulp … – organiseert het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een (laatste) reeks regionale infomomenten.

Film gemeenschapsinstellingen

De afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn heeft zopas een film uitgebracht over de gemeenschapsinstellingen. Deze film toont het verblijf in een gemeenschapsinstelling van begin tot einde. Zo is er sprake van een duidelijke en vaste dagindeling met onderwijs, begeleiding, sport, ontspanning enz. Jongeren doorlopen verschillende fasen tijdens hun verblijf. Verder gaat de film dieper in op onder meer het contact met de ouders, de multidisciplinaire aanpak en de uitstroom.

Vlaams Loket Jeugdhulp

Het Vlaams Loket Jeugdhulp bundelt alle belangrijke linken naar toepassingen, handleidingen, presentaties, contactgegevens enz. en is zo een handig werkinstrument voor elke hulpverlener die te maken heeft met jeugdhulp.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid