Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 04 • 25 APRIL 2014
Overhandiging actieplan jeugdhulp

Begin april is het actieplan jeugdhulp overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Het actieplan, dat resoluut de kaart van het kind en de jongere trekt, is opgesteld overheen sectoren: algemeen welzijnswerk, Kind & Gezin, de sector van personen met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de bijzondere jeugdzorg. Het actieplan schuift dertig acties naar voren om de jeugdhulp te versterken tegen 2020. Ze zijn een kader voor de jeugdhulp in de volgende legislatuur, maar bieden nog ruimte voor verdere operationalisering en concretisering. Bedenkingen en ideeën voor de jeugdhulp kunnen hiertoe worden bezorgd aan actieplanjeugdhulp@jongerenwelzijn.be.

Gewijzigd organogram Jongerenwelzijn

Jongerenwelzijn werft momenteel een afdelingshoofd aan voor zijn vernieuwde afdeling Strategie en ondersteunende diensten. Deze afdeling bepaalt in nauw overleg met de leidend ambtenaar de strategie van het agentschap en biedt ondersteuning bij de interne en externe dienstverlening. Verder is de naamsverandering van de afdeling Preventie- en verwijzersbeleid een feit. Deze afdeling heet voortaan de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank. Het vernieuwde organogram van het agentschap is te vinden op de website.

Veel gestelde vragen over integrale jeugdhulp
De rubriek Veel gestelde vragen op het Vlaams Loket Jeugdhulp leidt sinds kort naar een online platform. Door het werken met een uitgebreide zoekfunctie, is er een gevoelige verbetering van de gebruiksvriendelijkheid..
Save the date: Dag van de Jeugdhulp

Op 9 oktober vindt de volgende editie van de Dag van de Jeugdhulp plaats, met als thema de sociale media in de jeugdhulp. Plaats van gebeuren is de hoofdzetel van KBC aan de Havenlaan 2, 1080 Brussel. Een uitnodiging met het programma volgt later.

Opleiding veiligheidsconsulent

De invoering van de integrale jeugdhulp heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling en implementatie van INSISTO en Domino OCJ. Omdat de jeugdhulpaanbieders daarbij elektronisch persoonsgegevens uitwisselen, moeten ze volgens het e-Gov decreet van 18 juli 2008 een veiligheidsconsulent aanduiden die waakt over het veiligheidsbeleid. Dat reflecteert hoe de voorziening op een veilige manier omgaat met privacygegevens. Om hierbij de nodige ondersteuning te bieden, voert Steunpunt Jeugdhulp – met de steun van Jongerenwelzijn - het project ‘ICT-veiligheidsbeleid voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand’ uit. In het kader daarvan zijn reeds vijf provinciale infomomenten georganiseerd. Verder kunnen voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand zich nu inschrijven voor een driedaagse opleiding tot veiligheidsconsulent.

Online bevraging Steunpunt Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt jeugdhulpverleners en hun organisaties uit alle jeugdhulpsectoren door o.a. kennis te delen via vorming & intervisie op maat, informatieverstrekking via website & e-zines en een juridische helpdesk. Om na te gaan of het aanbod voldoende aansluit bij de noden van de hulpverlener en waar eventueel kan worden bijgestuurd, organiseert het Steunpunt een korte enquête.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid