VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 08 18/12/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Snellere behandeling MDT-dossiers door de toegangspoort

 

De jongste resolutie van het Vlaams Parlement over de integrale jeugdhulp vermeldde onder meer de vraag om de werkingsprocessen van de toegangspoort te vereenvoudigen en om MDT’s te machtigen om indicatiestellingen af te leveren. De inwerkingtreding van het nieuwe erkenningskader van de MDT, op 1 januari 2016, wordt daarom aangegrepen om een grote stap te zetten in de richting van de snelle behandeling van de MDT-dossiers door de intersectorale toegangspoort.

Snellere behandeling MDT-dossiers door de toegangspoort

Om de behandeling van MDT-dossiers als consensusdossier in de praktijk te realiseren, is het proces indicatiestelling binnen de toegangspoort aangepast:

  • het team indicatiestelling zal voor MDT’s in principe enkel de regisseerbaarheid van een ingediend A-doc nagaan via een formele check,
  • er zal versterkt worden ingezet op de ondersteunende rol van het team indicatiestelling ten aanzien van al de aanmelders,
  • het team indicatiestelling zal via een inhoudelijke ex-post controle op de kwaliteit van de MDT-dossiers, feedback geven aan de MDT’s en zo de kwaliteit van de dossiers verder mee ondersteunen.
Deze wijzigingen zijn beschreven in de kaft Werkingsprocessen van de toegangspoort en gaan in op 1 januari 2016.

Integratie crisismeldpunten Vlaams-Brabant

 

Vanaf 1 januari 2016 neemt het CAW Halle-Vilvoorde de rol van crisismeldpunt op voor de hele provincie Vlaams-Brabant en dat voor alle minderjarigen van 0 tot 18 jaar. Het zal bereikbaar zijn via het telefoonnummer 078/05.00.38. Het crisismeldpunt neemt daarbij de fakkel over van het CKG De Schommel voor de aanmeldingen van 0-12 jaar. CKG De Schommel was crisismeldpunt van bij de start van de crisisnetwerken. We willen hen bij deze dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en engagement.

Procedure voor de erkenning van MDT in de jeugdhulp

 

Op 7 oktober 2015 hebben ministers Vandeurzen en Crevits een nieuw besluit goedgekeurd voor de erkenning en financiering van de multidisciplinaire teams (MDT’s) in de jeugdhulp. Meer hierover was reeds te lezen in de vorige nieuwsbrief. Die vermeldde onder meer dat diensten die momenteel nog geen MDT-erkenning hebben en in aanmerking komen om als MDT te functioneren voor aanmeldingen bij de toegangspoort, dit kunnen aanvragen bij Jongerenwelzijn. Meer informatie over het nieuwe erkennings- en financieringskader is terug te vinden op de website.

Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon centraal in de nieuwsbrief decreet rechtspositie

 

Elke minderjarige heeft het recht zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Maar wie kan deze vertrouwenspersoon zijn? Wat zijn de voorwaarden? Wat is het verschil met een ondersteuningsfiguur? Hebben ouders ook recht op een vertrouwenspersoon? Lees het in de nieuwsbrief decreet rechtspositie, dat zijn novembernummer geheel wijdde aan het recht op bijstand in de jeugdhulpverlening. Interesse om de nieuwsbrief decreet rechtspositie rechtstreeks te ontvangen, volg dan deze link.

Steunpunt Jeugdhulp verhuist!

 

Deze maand ruilt Steunpunt Jeugdhulp Brussel in voor Berchem. Steunpunt Jeugdhulp werkt al langer samen met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) en Steunpunt Expertisenetwerken (SEN), beiden gevestigd in het Antwerpse. Kennisplein.be is alvast een mooi voorbeeld van wat samen kan worden gerealiseerd. Omwille van de steeds verdergaande samenwerking, is beslist om bij SAW in te trekken. Vanaf
17 december is Steunpunt Jeugdhulp te bereiken op het adres:
                Diksmuidelaan 36a
                2600 Berchem
                03/600.70.10
De e-mailadressen blijven ongewijzigd.

Onderzoek naar vermaatschappelijking in de jeugdhulp

 

Hoe staan hulpverleners tegenover netwerkversterkend werken in hun begeleiding? Wat ervaren zij als drempels? Welke methodes van netwerkversterking gebruiken hulpverleners? Hoe ervaren ze de houding van de hulpvrager als men werkt met methodieken? Deze en andere onderzoeksvragen lagen op tafel in het onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool naar de mogelijkheden en drempels van netwerkversterkend werken in de jeugdhulp. Lees de conclusies uit het onderzoek op de website

Onderzoek naar vermaatschappelijking in de jeugdhulp
Eindejaarsvragen Jongerenwelzijn

 

2015 was alweer een jaar vol verrassende wendingen en ingrijpende gebeurtenissen, ook voor Jongerenwelzijn. Het agentschap kijkt even beschouwend achterom en blikt vooruit op wat komen zal. Meer hierover is te lezen in de antwoorden op de klassieke eindejaarsvraagjes van Stefaan van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Lucien Rahoens, Ralf Bas, David Debrouwere, Stefaan De Vos en Peter Jan Bogaert.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be