Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 06 • 19 mei 2015

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

De rol van jeugdhulpregie bij crisisvragen

Het crisismeldpunt is en blijft het eerste aanspreekpunt in crisissituaties, maar voor sommige dringende hulpvragen wordt ook jeugdhulpregie gevraagd om naar aanbod te zoeken. Daarom is het belangrijk dat de jeugdhulpregisseurs steeds een duidelijk zicht hebben op het beschikbare aanbod in de regio. Jeugdhulpregie moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat INSISTO een correct beeld geeft van de vrije en gereserveerde plaatsen.

Momenteel zijn er diverse praktijken in de verschillende regio’s voor het omgaan met crisisvragen. Tegen eind 2015 moet dat meer geharmoniseerd zijn, met als uitgangspunt dat INSISTO de basis vormt voor een gerichte dispatching van dringende hulpvragen. Dit heeft het voordeel dat voorzieningen niet meer onnodig en veelvuldig gecontacteerd worden met crisisvragen wanneer ze geen open plaatsen hebben. Het betekent ook dat wanneer er geen vrije plaatsen gedeclareerd zijn in INSISTO, jeugdhulpregie zal concluderen dat er geen snel inzetbaar aanbod is. Correcte communicatie tussen het hulpaanbod en jeugdhulpregie is dus zeker bij crisisvragen essentieel. Voor voorzieningen is het daarom cruciaal om vrije plaatsen telkens via INSISTO door te geven, zodat het wachtbeheer een correct beeld toont van de opnamemogelijkheden.

Jeugdhulpregie contacteert in een overgangsperiode voorzieningen telefonisch of via e-mail voor dringende hulpvragen, los van de geregistreerde plaatsen in INSISTO, indien nodig ook in de andere regio’s, om oplossingen te zoeken. Deze werkwijze zal geleidelijk aan worden afgebouwd, in overleg met het aanbod.

Voor contactpersoon-aanmelders is het belangrijk om weten dat jeugdhulpregie enkel oplossingen kan bieden bij dringende vragen wanneer er beschikbaar aanbod is. Het blijft van cruciaal belang dat de contactpersoon-aanmelder bevraagt of iemand uit het netwerk kan instaan voor opvang, of kortdurend rechtstreeks crisisverblijf mogelijk is of dat de jongere eventueel bij pleegzorg terecht kan voor een crisispleeggezin.

De intersectorale toegangspoort bereidt momenteel een geïntegreerd voorstel rond omgaan met crisisvragen voor. Dat zal de komende maanden worden besproken op verschillende fora.

Nieuw toewijzingsbeheer centraal aanmeldpunt

Sinds 1 mei 2015 werkt het centraal aanmeldpunt (CAP) voor de gemeenschapsinstellingen volgens een vernieuwde werkwijze rond het toewijzingsbeheer. Zo wordt er nu voor het vrijkomend aanbod voor jongens in het open regime gewerkt met een matrix. Deze matrix bepaalt op het moment dat er een plaats vrijkomt, naar welke jeugdrechtbank de plaats zal gaan. De matrix houdt rekening met verschillende factoren en zorgt dat de jeugdrechtbanken afwisselend een plaats toegewezen krijgen. Zo zullen de plaatsen op een meer evenwichtige en proportionele manier worden verdeeld.

Met het oog op een vlotte implementatie van deze werkwijze, gelden enkele praktische afspraken:

  • In een eerste testfase wordt de matrix enkel toegepast op het open regime voor jongens. Voor de gesloten regimes en het open regime voor meisjes blijft het belangrijk om de aanvragen om 09.00 uur aan te melden (en pas nadien de open jongens).
  • Wanneer een plaats vrijkomt, bepaalt het CAP aan de hand van de matrix welke jeugdrechtbank de plaats krijgt. Indien de jeugdrechter niet op de plaats ingaat, kan hij de eerstvolgende jongere van de lijst in de plaats laten instromen. Het blijft dus van belang om (in overleg) die jongeren die de plaats het meest nodig hebben, bovenaan de lijst te plaatsen.

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons op cap@jongerenwelzijn.be of via de telefoonnummers 02/ 553 44 48 en 02/553 08 08.

Artsendetectie in INSISTO

Geneesheren die via eHealth als aanmelder of wachtlijstbeheerder toegevoegd worden aan de lijst van INSISTO-gebruikers van een erkende voorziening, kunnen medische informatie vergrendelen en lezen. Eens dit gebruikersbeheer in orde is, kan de geneesheer als ‘burger’ aanmelden in INSISTO en zal INSISTO hem automatisch als medicus herkennen. Het is dus niet nodig om als ‘arts’ aan te melden.

Een geneesheer kan in INSISTO bij diagnostiek, bijkomende info en gesprekken de toegevoegde info als medisch markeren door het vakje ‘medisch’ aan te vinken. Enkel een andere medicus kan deze informatie dan nog inzien. Gediagnosticeerde handicapcodes zijn hierop de enige uitzondering. Indicatiestellers kunnen deze nog steeds toevoegen aan geïndiceerde typemodules om de juiste handicapspecifieke doelgroep te bepalen. De medische diagnostische info kunnen ze niet raadplegen, dat kan enkel door de artsen verbonden aan de toegangspoort. Een concreet gevolg is dat NRTJ-voorzieningen bij wie een dossier wordt aangemeld, versleutelde informatie enkel kunnen laten lezen door een aan hun voorziening verbonden arts.

Adresgegevens updaten

Als u een A-document hebt ingediend en nadien wijzigen de adresgegevens van ouders of andere betrokkenen waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in de aanvraag, vragen we u de nieuwe informatie via e-mail te bezorgen aan de dossierverantwoordelijke zodat deze de gegevens kan aanpassen in het A-document. U kan dit immers niet zelf doen. Zo vermijden we dat briefwisseling fout terecht komt en dat contactgegevens niet actueel zijn in INSISTO.

De adresgegevens van de minderjarige zelf zijn gekoppeld aan de informatie in het rijksregister. Deze worden dus automatisch aangepast van zodra ze gewijzigd worden in het rijksregister. Die wijzigingen hoeft u dus niet door te geven.

© 2015 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid