Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 07 • 19 juni 2015

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

Nieuwe release INSISTO

Op 2 juli 2015 is de nieuwe versie van INSISTO een feit. Ook nu zijn een aantal functionaliteiten toegevoegd om INSISTO te optimaliseren. De handleiding INSISTO is aangepast, maar hier vind je al kort de veranderingen op een rijtje die vanaf dan zullen gelden:

  • De applicatie werkt voortaan sneller. Dossierlijsten openen sneller, je kan vlotter werken in A-documenten, verplichte velden staan beter aangegeven, je gegevens worden elke 3 minuten opgeslagen, enz.
  • Multidisciplinaire teams kunnen samenwerken met andere jeugdhulpaanbieders bij de opmaak van het A-document. Ze kunnen vragen naar bijkomende informatie stellen aan andere hulpverleners waardoor die tijdelijk het A-document kunnen bewerken. Zodra de vraag naar bijkomende info is beantwoord, stopt de toegang voor de andere hulpverleners. De consulenten van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening hebben deze mogelijkheid nu reeds. De MDT’s volgen op
    2 juli.
  • Dossiers in de wachtkamer kunnen rechtstreeks geherindiceerd worden. Dat is een stuk gemakkelijker werken met de vele migratiedossiers die nog in de wachtkamer zitten.
  • Gebruikers die veel A-documenten aanmaken, hebben in hun dossierlijst waarschijnlijk veel dossiers staan met als naam “- -“. Dat zijn dossiers die nooit werden gebruikt en enkel in de weg staan. Vanaf juli worden die systematisch verwijderd. Als het dossier toch niet verwijderd mag worden, vul dan de naam van de minderjarige in. Dat geldt ook voor A-documenten van pasgeborenen!
  • Wachtlijstbeheerder van grote voorzieningen kunnen vlotter aan de slag. Via “instellingen wachtbeheer” kan je kiezen welke instroommogelijkheden je wil zien op het scherm. De algemene wachtlijst wordt aan deze keuze aangepast. Je ziet enkel de namen van de jongeren die modules nodig hebben en die via de door jou gekozen instroommogelijkheden bereikbaar zijn.
  • Het aanvragen van een prioriteit kan rechtstreeks in INSISTO, zowel in een A-document als in een regiedossier. Je drukt op “toevoegen” in het tabblad “jeugdhulpregie” luik “prioritering” en selecteert de typemodules waarvoor je prioriteit aanvraagt. De priorchecklist kan je rechtstreeks opladen. Zo blijft die beschikbaar bij het dossier. Als het dossier in regie komt, zal jeugdhulpregie of de IRPC de prioriteit beoordelen. INSISTO brengt je op de hoogte van de beslissing. Op termijn is het de bedoeling dat prioriteiten alleen nog via deze weg worden aangevraagd. Tot 1 oktober zullen we ook priorchecklists die ons via e-mail bereiken nog behandelen.
  • De vraag naar afwijking prior verloopt in de nieuwe versie geautomatiseerd. Als je als wachtbeheerder een jongere in een vrije plaats sleept, kijkt INSISTO na of er een prior op de wachtlijst staat. Indien dat het geval is, kan je de motivatie invoegen in INSISTO en wordt de jeugdhulpregisseur op de hoogte gebracht. Als die de opname goedkeurt, kan die als een gewone opname verder worden afgewerkt.
  • Een laatste handigheid gaat over de gegevens van de aanmelders zelf. Tot hiertoe was dat per dossier aanpasbaar, wat meer moeilijkheden opleverde dan voordelen. Dat is nu aangepast. Alle gegevens van de aanmelders komen uit “mijn contactgegevens”. Als je daar iets aanpast, dan wijzigt dat in al je dossiers. Deze gegevens moeten daarom volledig worden ingevuld.
Voorbereiding nieuwe schooljaar

Op 1 september 2015 start voor verschillende kinderen en jongeren hulpverlening op. Net als vorige zomer geldt dat alle dossiers die eind juni worden ingediend, verwerkt zullen worden tegen uiterlijk eind augustus. A-documenten waarvoor bijkomende informatie wordt opgevraagd (bv. diagnostiek), kunnen een langere doorlooptijd hebben. Gelieve hiermee rekening te houden bij de voorbereiding van de aanmelding.

Voorzieningen kunnen uiteraard nu al de nodige contacten leggen met de kinderen en jongeren (met prior) op hun wachtlijst, om de opstart op 1 september voor te bereiden. Kinderen en jongeren voor wie, omwille van late oriënteringen vanuit onderwijs, op heel korte tijd hulp moet opstarten, kunnen zich eind augustus samen met hun contactpersoon-aanmelder richten tot de intersectorale toegangspoort voor een aanvraag via een VIST diagnostiek volgens de gekende voorwaarden. Na opstart van de hulp, heeft de contactpersoon-aanmelder 120 dagen tijd om het A-document te vervolledigen met de nodige diagnostiek.

Overgang meerderjarigenhulp VAPH

Tegen het einde van de zomer verstrijkt de geldigheid van een heel aantal PEC-tickets. De oude PEC-tickets verliezen hun geldigheid op 31 augustus van het jaar waarin de cliënt 21 jaar wordt (tenzij er een andere geldigheid werd bepaald). Om de overgang naar de meerderjarigenhulp vlot te laten verlopen, is een tijdige aanvraag bij de PEC voor volwassenenhulp cruciaal. De aanvraag bij de PEC voor ondersteuning na 18 jaar kan ingediend worden vanaf 16 jaar. Opmerking: De gemigreerde PEC-tickets kan je in INSISTO niet filteren op datum van aflopen van het indicatiestellingsverslag. Als je contactpersoon-aanmelder bent van inmiddels meerderjarige cliënten, kijk dit dan goed na.

Onder bepaalde omstandigheden kan de begeleiding, het verblijf of de dagopvang na 21 jaar worden verdergezet in een minderjarigenvoorziening. De verderzetting van verblijf of dagopvang moet tijdig aangevraagd worden bij de toegangspoort. Meer informatie hierover is te vinden in de informatienota MDT.

© 2015 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid