VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 12 25/05/2016

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Jeugdhulp verwelkomt IPO's en De Rijzende Ster

 

De Vlaamse regering keurde onlangs een wijziging van besluit definitief goed waardoor de internaten met permanente openstelling (IPO’s) en het tehuis 'De Rijzende Ster' in Kuurne vanaf 1 september tot het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp behoren. De IPO’s en het tehuis in Kuurne bieden verblijf op schoolvrije dagen voor leerlingen die dan niet naar huis kunnen en die al gebruik maken van het internaat op schooldagen.

Jeugdhulp verwelkomt GO! Internaten

Dit aanbod is niet-rechtstreeks toegankelijk, de toewijzing verloopt dus via de intersectorale toegangspoort. Hun werking wordt hiermee ook erkend als jeugdhulp. Opnieuw een stap vooruit in het over de grenzen van sectoren heen bouwen aan een integrale jeugdhulp. Meer informatie is te vinden op de website. Meer concrete informatie over de aanvraagprocedure van deze ondersteuning volgt binnenkort in het ITP berichtenblad.

Studiedag over de kwaliteit van het A-document

 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft zopas zijn onderzoek naar de kwaliteit van het A-document afgerond. Het rapport zal op 15 juni worden voorgesteld op een studievoormiddag in Brussel. Enkele geprivilegieerde contactpersoon-aanmelders bij de intersectorale toegangspoort krijgen daarbij de kans om te reageren.

Programma:

09u-09u30 Onthaal
09u30 -09u40 Verwelkoming - Jean-Pierre Vanhee, Algemeen directeur Intersectorale toegangspoort
09u40-10u30 Presentatie resultaten onderzoek naar de kwaliteit van A-documenten - Julie De Ganck, Coördinerend adviseur Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
10u30-10u55 Reactie op het onderzoeksrapport vanuit de brede instap
10u55-11u10 Reactie op het onderzoeksrapport vanuit het Verwijzersplatform
11u10-11u30 Koffiepauze
11u30-11u45 Reactie op het onderzoeksrapport vanuit Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank
11u45-12u15 Wetenschappelijke bijdrage door Prof. dr. Jo Lebeer : Lezing over het belang van een holistische aanpak binnen diagnostiek/indicatiestelling
12u15-12u30 Reactie op het onderzoeksrapport vanuit het Kabinet


Inschrijven kan via de link http://www.surveygizmo.com/s3/2776143/Inschrijving-studiedag-Kwaliteitscentrum-voor-diagnostiek.

Veel pers voor opening 2 nieuwe leefgroepen Beernem

 

Op 24 mei stelde gemeenschapsinstelling De Zande, campus Beernem, zijn nieuwbouw voor aan de pers. Deze zal onderdak bieden aan één bestaande leefgroep die verhuist en één nieuwe leefgroep die specifiek wordt ingericht voor meisjes die zich in een negatieve invloedssfeer bevinden. Voor hen wordt een nieuw hulpprogramma ontwikkeld, samen met enkele private voorzieningen. In campus Beernem zullen er dan zes leefgroepen zijn met in totaal 54 plaatsen. De nieuwbouw past in de gefaseerde uitbreiding van de gemeenschapsinstellingen. De nieuwbouw wordt effectief in gebruik genomen op 1 juni.

Veel pers voor opening 2 nieuwe leefgroepen Beernem

Deze week vond de plechtige opening plaats, vooraf gegaan door een persvoorstelling. Die werd druk bijgewoond door VTM, VRT, Focus WTV, De Standaard … Daarbij brachten de meisjes van Beernem een fel gesmaakte toneelvoorstelling om meer inzicht in hun leefwereld te geven. Meer informatie lees je in het persbericht. Ook op de website van Weliswaar zijn intussen twee bijdragen verschenen: het ene over de uitbreiding, het andere over het toneelproject van de meisjes.

Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’

 

Icoba is het kennis- en expertisecentrum voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Het centrum stimuleert en ondersteunt organisaties om agressie structureel en integraal aan te pakken. De ‘Speel erop in’-campagne van Icoba focust op vier aspecten van een agressiebeleid: nl. bespreken, reageren, herstellen en opvolgen. Het tweede deel van de campagne – reageren - is zopas gestart. Van werknemers in de welzijns- en zorgsector wordt verwacht dat ze professioneel handelen; ook bij lastige situaties, conflicten of agressie op de werkvloer. Icoba maakt dit thema zichtbaar met een toolbox. Meer informatie is te vinden op de website.

Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be