VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 13 28/06/2016

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Intersectoraal jaarverslag Intersectoraal jaarverslag

 

Op 6 juni vond de persvoorstelling plaats van het eerste intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp in Vlaanderen. Opvallende conclusie: veel kinderen en jongeren maken gebruik van jeugdhulp in een of andere vorm. Jeugdhulp staat dicht bij de mensen. De ondersteuning is gevarieerd: van heel laagdrempelig tot gespecialiseerd. Waar het kan, worden de eigen krachten van jongeren en hun netwerk versterkt. Meer weten? Lees de samenvatting en het persbericht.

Cliëntvertegenwoordiger kijkt achter de schermen bij de crisismeldpunten

 

De voorbije maanden zetten de crisismeldpunten hun deuren open voor een vertegenwoordiger van ouders in de jeugdhulp. Deze mocht even meedraaien in vier van de zes meldpunten, waarna de ervaringen werden teruggekoppeld aan de meldpunten. Zo konden cliëntvertegenwoordigers de werking van de crisismeldpunten beter leren kennen en kregen de meldpunten feedback over hun werking vanuit cliëntperspectief. Sandra Passchyn van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen - Ouderswerking Vlaams-Brabant getuigt op de website.

Het VAPH in verandering

 

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) staat de sector voor personen met een handicap voor grote veranderingen. PVF gaat uit van een vraaggestuurde zorg en ondersteuning: de cliënten van het VAPH krijgen een eigen, persoonsvolgend budget op maat van hun vraag naar ondersteuning en kunnen zelf bepalen hoe ze die organiseren.

Om die uitdaging aan te kunnen, is de volledige werking van het VAPH gereorganiseerd:

  • Het nieuwe VAPH bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams;
  • Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren: zo kan de persoon met een handicap dichtbij huis terecht met zijn vragen;
  • Voor vragen rond de dienstverlening organiseert het VAPH diverse contactpunten.
Meer informatie is te vinden op de website.

Omschrijvende titel
Werken met netwerken in situaties van verontrusting

 

Methodieken zoals Signs of Safety, Partners in veiligheid, Familienetwerkberaad, Eigen-kracht conferenties, Geweldloos Verzet , Positieve heroriëntering … vinden hun weg naar Vlaanderen en raken ook stilaan ingeburgerd in de jeugdhulp. Sensibilisering en ondersteuning van hulpverleners in het gebruik van deze methodieken blijft nog nodig. Daarom organiseert het departement WVG op 13 en 14 oktober 2016 opnieuw een tweedaagse vorming rond het creëren en stabiliseren van duurzame netwerken rond jongeren. Meer informatie is te vinden op de website.

Save the date live-kenniskring over “Informatie-uitwisseling: beroepsgeheim en beroepsethiek”

 

Bij informatie-uitwisseling word je onvermijdelijk geconfronteerd met juridische en morele kwesties die om gepaste antwoorden vragen. Daarenboven is elke casus uniek, zodat standaardantwoorden meestal ontoereikend zijn. Het ontwarren van die morele knopen vraagt niet enkel kennis maar ook de bereidheid om het denken te “bewegen” door dialoog. Dit najaar slaan Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de handen in elkaar om de dialoog te bevorderen met een aantal initiatieven rond beroepsgeheim en beroepsethiek. Het aanbod bestaat uit:

  • vormingen, bv. over juridische kaders, morele oordeelsvorming en toepassing in de praktijk;
  • een digitale kenniskring: om samen met andere hulpverleners informatie uit te wisselen en in debat te gaan;
  • de juridische helpdesk: de concrete ondersteuning voor jeugdhulpverleners door deze helpdesk van Steunpunt Jeugdhulp wordt verder gezet.

Informatie-uitwisseling: beroepsgeheim en beroepsethiek

Vragen rond informatie-uitwisseling? Benieuwd naar het aanbod? Noteer alvast 27 oktober 2016 voor een live-kenniskring over “Informatie-uitwisseling: beroepsgeheim en beroepsethiek” te Antwerpen (inschrijving verplicht en mogelijk vanaf september 2016). Hou verder ook de website www.kennisplein.be (thema: beroepsgeheim/beroepsethiek) in het oog. Meer informatie: annemie@steunpuntjeugdhulp.be en kris.stas@steunpunt.be.

Samenwerking geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp

 

De gids ‘Naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ omvat onder meer een ‘Nationaal Plan nieuw beleid geestelijke gezondheid kinderen en jongeren 2015-2020’. Zo investeren de bevoegde overheden gezamelijk in regionale netwerken rond zorg- en hulpverlening. Vanuit een holistisch mensbeeld en herstelgerichte visie omvatten die netwerken alle partners die betrokken zijn in hulpverleningstrajecten van kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen.

Dit gebeurt momenteel door:

  • werk te maken van netwerkcoördinatie;
  •  een substantiële versterking van het crisisaanbod;
  • een programma langdurige zorg en vervolgens een programma intersectorale consult en liaison te implementeren in elke regio.
Hierbij een oproep aan alle Vlaamse jeugdhulpsectoren om in te gaan op vragen vanuit het werkveld om deze programma’s mee operationeel te maken. De geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren belangt iedereen aan. Meer info en contactgegevens van de provinciale netwerkcoördinatoren zijn te vinden op de website.

Gids Gezondheidbeleid voor kinderen en jongeren

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be