Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad ACT 12 • 1 september 2016

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.Op 1 september 2016 verandert de afdeling Intersectorale toegangspoort haar naam naar de afdeling Continuïteit en toegang (ACT). Deze aanpassing komt er omdat de afdeling - naast de reeds bestaande opdrachten - vanaf nu ook meer zal inzetten op continuïteit als belangrijke doelstelling van integrale jeugdhulp. Voor de uitbreiding met deze opdracht vervoegen zes collega’s van het voormalige team Integrale jeugdhulp in het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de afdeling.

De volgende opdrachten worden voortaan opgenomen door de afdeling ACT:

De organisatie tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort

Het decreet Integrale jeugdhulp maakt een onderscheid tussen rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De medewerkers van de intersectorale toegangspoort beslissen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend hulpaanbod en faciliteren de toegang tot die hulp.

Er is één toegangspoort per regio en deze bestaat uit een team indicatiestelling, een team jeugdhulpregie en een administratief team onder leiding van de regiocoördinator. Het team indicatiestelling onderzoekt de hulpvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is. Het team jeugdhulpregie zoekt het meest passende en beschikbare hulpaanbod. INSISTO is het elektronische aanmeldings- en registratiesysteem van de intersectorale toegangspoort voor alle aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Drie stafmedewerkers nemen elk specifieke aspecten voor hun rekening:

Erkenning en financiering van de MDT

De afdeling ACT staat in voor de erkenning en de financiering van de multidisciplinaire teams en voor het opmaken en implementeren van de geldende kwaliteitseisen. Klaartje Cops is het aanspreekpunt voor de door het agentschap erkende multidisciplinaire teams.

Toegang tot en werking  van de crisisnetwerken

Nele Wynants volgt als stafmedewerker van de afdeling de werkzaamheden van de crisisnetwerken beleidsmatig op en neemt in dialoog met de netwerken beleidsmatige initiatieven in functie van efficiëntie en effectiviteit van de crisisjeugdhulp in Vlaanderen.

In de regio’s wordt crisishulp opgenomen door de meldpunten en de inzet van voorzieningen in de hulpprogramma‘s. De intersectorale toegangspoort ondersteunt in tweede lijn en faciliteert de intersectorale afstemming over een efficiënte crisishulp.

Toegang tot de gemeenschapsinstellingen

Het centraal informatie– en aanmeldpunt (CAP) regelt de instroom in de gemeenschapsinstellingen en zorgt zo voor een optimaal gebruik van de beschikbare plaatsen. Het helpt jeugdrechters en consulenten om snel geschikte opvang te vinden, met tijdswinst en een grotere efficiëntie tot gevolg. Karolien Samyn en Valerie Broeckx zijn de stafmedewerkers die het CAP bemannen en de dagelijkse permanenties van het aanmeldpunt waarnemen.

Hulpcontinuïteit van de jeugdhulp

De afdeling ACT - vertegenwoordigd door een collega per regio en een stafmedewerker op Vlaams niveau – zal procesmatige ondersteuning bieden aan de Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en de regionale netwerken inzake uitwerking en implementatie van afspraken die de continuïteit van hulpverleningstrajecten ten goede komen. Dit zowel in de rechtstreeks als in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De afdeling staat ook in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. Voor de operationalisering in de regio’s blijft de samenwerking met de regionale loketten van de provincies en de Vlaamse gemeenschapscommissie behouden.

De Vlaamse stafmedewerker is Martine Puttaert, martine.puttaert@jongerenwelzijn.be, en de regionale medewerkers zijn:

Algemeen

Algemeen directeur Jean-Pierre Vanhee staat aan het hoofd van de afdeling Continuïteit en toegang. Elsie Verbist neemt het secretariaat waar. Op 1 september 2016 omvat de gehele afdeling ACT – centrale administratie en buitendiensten samen - 110 medewerkers.

© 2016 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid