Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 11 • 16 juni 2016

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

Aanvragen voor de internaten met permanente openstelling en het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs

De intersectorale nieuwsbrief van 25 mei 2016 kondigde het al aan: de internaten met permanente openstelling (IPO) en het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs behoren vanaf 1 september 2016 tot het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp. Deze internaten bieden, in tegenstelling tot de gewone schoolinternaten, naast verblijf op schooldagen ook verblijf aan op schoolvrije dagen. Dit aanbod is niet-rechtstreeks toegankelijk; de toegang ertoe verloopt dus via de intersectorale toegangspoort. Meer informatie over de modulering van dit aanbod, vind je op de website.

Automatische dossierverhuis voor minderjarigen met een onbekende contactpersoon- aanmelder

Tijdens de migratie van de VAPH-dossiers bij de start van de toegangspoorten in maart 2014 (voor Oost-Vlaanderen: 16 september 2013), werd het laatst gekende MDT als contactpersoon-aanmelder toegevoegd aan de dossiers. Omdat de link niet gemaakt kon worden met een specifieke medewerker van een MDT, hebben deze dossiers in INSISTO een onbekende contactpersoon-aanmelder. In de meeste dossiers is dit intussen al rechtgezet. Om dit nu voor alle dossiers rond te krijgen, en vooral om een goed beeld te hebben op welke jongeren nog geen hulp krijgen en mogelijk nog een actieve zorgvraag hebben, worden een aantal acties ondernomen. Op 17 juni wordt de rol van contactpersoon-aanmelder voor de minderjarigen die al hulp krijgen, verplaatst naar de voorzieningen waar ze die hulp ontvangen. We vragen deze voorzieningen om – tegen 31 augustus – voor al deze dossiers een medewerker toe te wijzen als contactpersoon-aanmelder. De minderjarigen die na die datum in onze database nog steeds een onbekende contactpersoon-aanmelder hebben, worden door de toegangspoort aangeschreven om na te gaan of hun zorgvraag nog actueel is. Concrete informatie voor de voorzieningen over hoe deze dossiers op het spoor te komen, is te vinden op de website.

© 2016 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid