Automatische dossierverhuis voor minderjarigen met een onbekende contactpersoon-aanmelder

Tijdens de migratie van de VAPH-dossiers bij de start van de toegangspoorten in maart 2014 (voor Oost-Vlaanderen: 16 september 2013), werd het laatst gekende MDT als contactpersoon-aanmelder toegevoegd aan de dossiers. In de praktijk blijkt evenwel vaak dat deze jongeren niet meer worden opgevolgd door deze organisaties en dat ze in INSISTO een onbekende contactpersoon- aanmelder hebben. De dossiers zijn gekoppeld aan een MDT, maar niet aan een specifieke medewerker bij dat MDT. Veel van deze minderjarigen krijgen al hulp in een VAPH-voorziening en hebben dus in de praktijk wel een identificeerbare contactpersoon-aanmelder. In de meeste dossiers is dit intussen al rechtgezet. Om dit nu voor alle dossiers rond te krijgen, en vooral om een goed beeld te hebben op welke jongeren nog geen hulp krijgen en mogelijk nog een actieve zorgvraag hebben, worden een aantal acties ondernomen.

Op 17 juni wordt de rol van contactpersoon-aanmelder voor minderjarigen die al hulp krijgen, verplaatst naar de voorzieningen waar ze die hulp ontvangen. Na die datum kunnen dus een heel aantal jongeren toegevoegd zijn aan de “regiedossiers” en de “A-docs in de wachtkamer” van uw voorziening. Deze zijn terug te vinden op twee plaatsen:

 1. Regiedossiers (minderjarigen die al bij jeugdhulpregie aangemeld zijn of voor de migratie al op de CRZ stonden met een voorkeursvoorziening)

  Regiedossiers

  U vindt deze minderjarigen door onder de tab “regiedossiers” te zoeken naar de aanmelder met naam “onbekend onbekend”.

  Kijk zeker ook eens bij de “verwerkte dossiers”!

 2. A-documenten in de wachtkamer (minderjarigen die wel een geldige PEC-beslissing hadden maar niet op de CRZ aangemeld stonden)

  A-doc

  U vindt deze minderjarigen onder de tab “A-docs” bij de “verwerkte dossiers” . Als u op deze laatste link klikt, verandert deze in “actieve dossiers tonen”.

  U filtert dan bij status de minderjarigen op “ISV in de wachtkamer” en typt in het zoekveld voor de aanmelders “onbekend onbekend”.

Wat moet u met deze dossiers doen?

De naam “onbekend onbekend” betekent dat we de naam van de contactpersoon-aanmelder niet kennen. Wijs voor al deze dossiers een medewerker toe als contactpersoon-aanmelder. Dat kan via een interne verhuis door op de knop “Verhuis-Contactpersoon” te klikken in het dossier. U vindt hierover meer uitleg in de handleiding (p. 36-37). Indien de jongere wordt opgevolgd door de sociale dienst van de jeugdrechtbank, het ondersteuningscentrum jeugdzorg of het vertrouwenscentrum kindermishandeling, neemt die dienst het contactpersoonschap op.

Tegen 31 augustus moeten al deze minderjarigen een gekende contactpersoon -aanmelder hebben. Wie daarna in onze database nog steeds een ongekende contactpersoon aanmelder heeft, is een minderjarige die mogelijk nog steeds op hulp wacht. De toegangspoort zal deze minderjarigen aanschrijven om na te gaan of hun zorgvraag nog actueel is.

Voor meer informatie kan u steeds beroep doen op de regionale helpdesk (zie onder) of contact opnemen met de jeugdhulpregisseur die contactpersoon is voor je voorziening.