Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad ACT 14 • 14 februari 2017

Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

PAB toekenningsronde

Eind november 2016 zijn bijkomende budgetten aangekondigd voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) in 2017. Voor heel Vlaanderen gaat het over 7.852.500 euro. Nu is ook de regionale verdeling bekend.

De intersectorale regionale prioriteitencommissies (IRPC) zullen deze PAB's in de loop van de komende weken toekennen. Daags na de bespreking zal de contactpersoon-aanmelder de beslissing van de IRPC terugvinden in INSISTO. De week nadien krijgt de cliënt hierover een brief.

Volgens de bestaande vergaderkalender van de IRPC's zal de toekenning op volgende momenten gebeuren:

  • 17 februari: IRPC West-Vlaanderen
  • 22 februari: IRPC Antwerpen
  • 24 maart: IRPC Limburg
  • 24 maart: IRPC Oost-Vlaanderen
  • 30 maart: IRPC Vlaams-Brabant en Brussel

Nieuws van de boekhouding

In het kader van de Europese regelgeving m.b.t. de transparantie van de overheidsuitgaven binnen de Unie werkt de Vlaamse overheid (en dus ook Jongerenwelzijn) sinds 1/1/2017 met een volledig nieuwe verwerking van alle boekhoudkundige stukken. Die nieuwe werkwijze zorgt bij de opstart voor een vertraging in de betalingen. Momenteel worden alle nodige inspanningen geleverd om zo snel mogelijk terug op koers te geraken waardoor betalingen opnieuw tijdig gebeuren. Dat betekent:

  • Alle openstaande facturen binnen de werking VIST SA (internaten, vakantiekampen, enz.) worden momenteel in alle regio’s verwerkt en zullen spoedig worden uitbetaald;
  • De verwerking van de MDT uitbetalingen zou tegen eind februari afgerond moeten zijn.
Vragen? Neem contact op met de afdeling Continuïteit en toegang in uw regio.

Logo Vlaamse overheid © 2017 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.