VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 18 22/01/2018
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
Vernieuwde kaft werkingsprocessen
De werkingsprocessen van de intersectorale toegangspoort zijn in het najaar van 2017 aangepast, met als belangrijkste wijzigingen:
 • een verfijning van het wachtbeheer;
 • een aanpassing van de werkingen prior en crisis;
 • een verdere uitdieping van het stuk over escalatie;
 • de verwerking van de nota eenzijdige stopzetting in de processen;
 • vereenvoudigde richtlijnen m.b.t. intersectorale combinaties.
Dit alles is terug te vinden in de kaft op de professionele website en via het Vlaams Loket Jeugdhulp. De belangrijkste wijzigingen vindt u terug in het hoofdstuk 4 ‘Jeugdhulpregie’, hoofdstuk 5 ‘VIST’, en hoofdstuk 2 bijlage intersectorale combinaties.

Deze aanpassingen zijn gebeurd op basis van de aanbevelingen van de ad hoc werkgroep jeugdhulpregie. Ze werden ook reeds in regionale feedbacklussen toegelicht in het najaar van 2017.
Aankondiging: INSISTO release op 15 februari
Op 15 februari verandert INSISTO grondig van lay-out. Een uitgebreide communicatie volgt nog op de dag van de release, met een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen en de nodige handvaten op maat van jouw rol in het programma (aanmelder, wachtlijstbeheerder …).

De veranderingen vallen onder vier thema’s:
 • eerste stappen in de richting van het ‘één cliënt dossier’;
 • het automatisch toevoegen van onderliggende typemodules bij het koppelen van voorzieningen wordt verwijderd. Zo kan men enkel nog typemodules inzetten die effectief in het indicatiestellingsverslag staan;
 • continuïteit en bemiddeling worden toegevoegd in INSISTO;
 • technische aanpassingen aan de moduledatabank.
Meer weten? Lees het volledige bericht op de website.
PAB toekenningsronde
Eind november 2017 zijn bijkomende budgetten aangekondigd voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) in 2018. Voor heel Vlaanderen gaat het over 7.600.000 euro. Nu is ook de regionale verdeling bekend.

De intersectorale regionale prioriteitencommissies (IRPC) zullen deze PAB’s in de loop van maart toekennen. Daags na de bespreking zal de contactpersoon-aanmelder de beslissing van de IRPC terugvinden in INSISTO. De week nadien krijgt de cliënt hierover een brief.

Volgens de bestaande vergaderkalender zal de toekenning op volgende momenten gebeuren:
 • 14 maart: Oost-Vlaanderen en Antwerpen
 • 15 maart: West-Vlaanderen
 • 16 maart: Limburg
 • 23 maart: Vlaams-Brabant en Brussel
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be