VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 19 28/02/2018
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
INSISTO release op 1 maart
De nieuwe release van INSISTO is gepland op 1 maart. Van 28 februari om 16u tot 1 maart om 9u zal INSISTO niet beschikbaar zijn. Op 1 maart volgt nog een uitgebreide communicatie, met een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen en de nodige handvaten op maat van jouw rol in het programma (aanmelder, wachtlijstbeheerder …). Dit ACT Berichtenblad geeft alvast meer uitleg bij de aanpassingen.

De stappen richting het ‘één cliënt dossier’ bereiden voor op de koppeling aan e-Youth; het schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp. Het platform zal de bestaande informatiesystemen - zoals BINC, INSISTO, CAP, DOMINO of de moduledatabank - niet volledig vervangen. Wel moet het de volgende jaren stap voor stap elementen van de bestaande informatiesystemen overnemen, zodat het herinvoeren van dezelfde gegevens niet meer nodig is en het doorgeven van informatie op een vlotte manier kan gebeuren.

Verder zijn er enkele technische aanpassingen naar een vereenvoudigde modulering.

De voornaamste wijzigingen zijn samengevat in 4 thema’s:

1. eerste stappen in de richting van het ‘één cliënt dossier’

Het wijzigen van gegevens en het toevoegen of verwijderen van betrokkenen zal zichtbaar zijn in alle dossiers, ook in ontwerpdossiers of crisisdossiers. Dit komt omdat betrokkenen nu gelinkt zijn aan de minderjarige en niet langer aan één dossier.

Opgelet! Ga zorgvuldig om met het verwijderen van betrokkenen. De informatie die gelinkt is aan deze personen zal in het hele dossier verdwijnen.

De lay-out van vraagverheldering en indicatiestelling wijzigt ingrijpend. Ook hier wordt de informatie gelinkt aan de minderjarige en niet langer aan één dossier. Vraagverheldering kan in elke fase van het dossier toegevoegd worden.

In de tab Indicatiestelling is er een rechtstreekse link naar alle indicatiestellingen die voor die jongere zijn ingediend. Bij het aanmaken neemt INSISTO automatisch de gegevens over van de indicatiestelling die je op dat ogenblik bekijkt. Sta je op een andere tab, dan neemt INSISTO de meest recente indicatiestelling over.

Alle toegevoegde informatie wordt chronologisch getoond, ook informatie van crisisdossiers en VIST’en. Zo zal andere informatie niet meer (tijdelijk) worden overschreven.

2. tot nu was er een hiërarchie van typemodules in INSISTO waardoor ook typemodules die niet geïndiceerd waren, konden worden ingezet. Om juist te kunnen registreren en prioriteren, wordt afgestapt van dit principe.

INSISTO zal de verplichte combinaties automatisch overnemen wanneer je de zwaarste typemodule insleept in het indicatiestellingsvoorstel/-verslag. Enkel de typemodules die effectief in de indicatiestelling vermeld staan, kunnen gekoppeld worden aan voorzieningen.

Een warme oproep aan alle voorzieningen: pas je instroomlijsten aan deze verplichte combinaties aan! Zo vermijden we lange ‘in behandeling’ lijsten. De combinaties zijn terug vinden in de link hierboven.

Ook door de hiërarchie werden de statussen van sommige typemodules verkeerdelijk veranderd. Zo volgde bv. de typemodule schoolvervangende dagopvang de statussen van de andere VAPH-typemodules, terwijl het wachtbeheer van de voorziening deze typemodule niet gebruikt. Deze typemodule zou bijgevolg op 'zonder gevolg' moeten staan. Vanaf 1 maart zullen deze statussen automatisch worden aangepast. PAB wordt terug op 'Budget' gezet, alle andere typemodules op 'zonder gevolg'.

3. continuïteit en bemiddeling wordt toegevoegd in INSISTO

Er wordt gewerkt aan een toepassing van het aanvragen van cliëntoverleg en bemiddeling via INSISTO. Dat draagt bij aan de realisatie van één dossier per jongere.

Vanaf 1 maart kan elke contactpersoon-aanmelder een cliëntoverleg of bemiddeling voor een jongere in NRTJ (niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) aanvragen en opvolgen via INSISTO. Alle andere personen die een overleg of bemiddeling willen aanvragen, kunnen dat blijven doen via de link op de website.

Geleidelijk aan worden de rechtstreekse aanvraagen via INSISTO mogelijk voor alle hulpverleners.

4. technische aanpassingen aan de moduledatabank

De onderverdeling ‘probleemgebied’ wordt verwijderd uit de moduledatabank. Hierdoor kan je bij het verslepen van typemodules in de tab indicatiestelling niet meer filteren op probleemgebied. Je kan nog steeds filteren op NRTH/RTH en op functie. Zoals hierboven vermeld, volstaat het de zwaarste typemodule te verslepen.

Vanaf 1 maart kunnen de leeftijdsgrenzen niet meer gewijzigd worden op het niveau van de modules. Voorzieningen zullen de leeftijdsgrenzen kunnen aanpassen op het niveau van de instroommogelijkheden.

Vragen of problemen?
Contacteer de intersectorale toegangspoort van jouw regio.

Regio Antwerpen - 03/614 51 50
vragenijh.antwerpen@jongerenwelzijn.be

Regio Limburg - 011 30 31 40
vragenijh.limburg@jongerenwelzijn.be

Regio Oost-Vlaanderen - 09 276 18 00
vragenijh.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be

Regio Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 016 66 60 00
vragenijh.vlaamsbrabant@jongerenwelzijn.be

Regio West-Vlaanderen - 050 24 71 85
vragenijh.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be