VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 19 27/04/2018
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de continuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
De implementatie van Signs of Safety in DOMINO
Vandaag, 27 april 2018, wordt Signs of Safety geïmplementeerd in DOMINO. Hierdoor zal DOMINO nieuwe schermen bevatten voor de consulenten, zodat de registratie nauwer aansluit bij de nieuwe werkwijze. De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank heeft ter voorbereiding hiervan opleidingen gegeven aan haar gebruikersgroep en uitgebreid gecommuniceerd aan andere betrokkenen.

Bij de nieuwe release wordt onder andere de registratie van de vraagverheldering in DOMINO veranderd. Waar vroeger een vraagverheldering per betrokkene kon ingevuld worden, is dit nu vereenvoudigd tot één vraagverheldering waarin men de visies van relevante betrokkenen invult en in één tekstgeheel vat. Dit heeft gevolgen wanneer men A-documenten verzendt vanuit DOMINO naar INSISTO. In INSISTO zal de vraagverheldering uit DOMINO zichtbaar worden bij de jongere en bij de vraagverheldering van de andere wettelijke vertegenwoordigers in INSISTO ziet men volgende standaardtekst: "Dit dossier werd verzonden vanuit DOMINO. Deze verschillende perspectieven vindt u terug in de vraagverheldering van de jongere."

In een eerste fase zal er om technische redenen een probleem zijn met het doorgeven van de verkregen hulp vanuit DOMINO naar INSISTO. Dit wordt opgelost vanaf 3 mei 2018. Vanaf dan zal de verkregen hulp, zoals ingevoerd door de consulent in DOMINO, opnieuw zichtbaar zijn in INSISTO.

De tekst in het luik diagnostiek kan u best raadplegen via het tabblad Overzicht, waar alle ingevoerde tekst per diagnostiekfiche beschikbaar is.
Instroom in het vernieuwde GES+ aanbod
Het GES+ aanbod in Vlaanderen wordt gestroomlijnd en uitgebreid. Op basis van een evaluatie van het GES+ aanbod zijn de erkenningsvoorwaarden aangepast en maakte de minister middelen vrij om het aanbod te versterken. Tegelijk zijn de criteria voor GES+ aangepast zodat de instroom naar dit aanbod zuiver kan blijven. De aanvraag gebeurt nog steeds door een erkend MDT bij de toegangspoort. Het team indicatiestelling zal vanaf nu de aanvragen voor GES+ inhoudelijk beoordelen op de nieuwe criteria. In elke regio komt daarenboven een GES+-overleg dat de wachtenden overloopt, afspraken maakt over wie eerst instroomt en de doorstroom monitort. In elke regio volgt nog een voorstelling van het vernieuwde GES+ aanbod.

Meer weten over de nieuwe criteria en hoe dat GES+ overleg eruit zal zien? Lees de nota over de instroom in het GES+ aanbod.
Afdrukbare versie A-document INSISTO
Sinds de release van INSISTO in maart 2018 kan de contactpersoon-aanmelder (CPA) ook zonder herindicatie diagnostiek en vraagverheldering toevoegen in het regiedossier. De afdrukbare versie van het A-document neemt echter enkel de informatie mee die via een dossier in ontwerp werd toegevoegd, zodat ouders dit document kunnen ondertekenen ter goedkeuring. Informatie die rechtstreeks in het regiedossier wordt toegevoegd, wordt momenteel niet mee opgenomen in de afdrukbare versie van het dossier.

Gezien de grote vraag om ook deze informatie te kunnen afdrukken, wordt gewerkt aan een nieuwe functionaliteit binnen INSISTO, met name een afdrukbaar regiedossier, los van het afdrukbare A-document. Wanneer deze optie beschikbaar zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk.
Vragen of opmerkingen?
Contacteer de intersectorale toegangspoort van jouw regio.

Regio Antwerpen - 03/614 51 50
vragenijh.antwerpen@jongerenwelzijn.be

Regio Limburg - 011 30 31 40
vragenijh.limburg@jongerenwelzijn.be

Regio Oost-Vlaanderen - 09 276 18 00
vragenijh.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be

Regio Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 016 66 60 00
vragenijh.vlaamsbrabant@jongerenwelzijn.be

Regio West-Vlaanderen - 050 24 71 85
vragenijh.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be