VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 21 19/09/2018
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de continuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
Belangrijk: nieuwe release INSISTO
Op 27 september 2018 wordt een nieuwe release van INSISTO gelanceerd. Naast een nieuw VIST Zorggarantieplan, worden daarbij verschillende problemen opgelost. Ook de volgende maanden ligt de focus op aanpassingen die de stabiliteit van INSISTO zullen verbeteren.

Wie vanaf 27 september inlogt in INSISTO, zal alle wijzigingen kunnen lezen die van toepassing zijn voor zijn rol. Enkele algemene aanpassingen:
  • Rechts bovenaan komt de melding hoelang je sessie nog minstens geldig is in minuten. Zo wordt vermeden dat informatie verloren gaat door een vervallen sessie.
  • Het zoekvenster ‘zoeken via rijksregister’ wordt uitgebreid met het zoeken op dossiernummer en kan worden versleept.
  • De mogelijkheid om vraagverheldering en diagnostiek toe te voegen zonder herindicatie is momenteel uitgeschakeld.
  • VIST’en kunnen opnieuw ingediend worden door iedereen, en niet enkel door de CPA.

Op 19 november 2018 plant ook het toegangsplatform eHealth een release. Hierbij zal het inlogscherm om toegang te krijgen tot INSISTO lichtjes veranderen. Gelieve de weg ‘Ga verder via CSAM’ te gebruiken. Consulenten blijven evenwel ‘via de Vlaamse overheid’ verder gaan.
Automatische berekening MDT vergoedingen
Sinds 1 juli 2017 baseert de intersectorale toegangspoort zich voor de uitbetaling van MDT-vergoedingen op een automatische registratie in INSISTO. Dat zorgt voor een meer correcte en efficiënte uitbetaling.

Opdat betalingen correct kunnen gebeuren, zijn er enkele technische specificaties die door het MDT zelf moeten vervuld worden. Deze specificaties zijn blijkbaar niet altijd even duidelijk, daarom onderstaande aandachtspunten:
  1. U moet steeds in de MDT-rol aanmelden om een vergoeding te kunnen ontvangen.
  2. Wanneer u een vergoeding wenst te ontvangen voor een aanvraag specifieke acties, moet de aanvraag gebeuren via een ‘gewoon A-document’ dat aan de vooropgestelde kwaliteitsvoorwaarden voldoet. VIST-aanvragen worden immers niet vergoed en zullen ook niet geregistreerd worden door INSISTO.
  3. Enkel de MDT die effectief als contactpersoon-aanmelder optreden of die diagnostiek in INSISTO hebben ingebracht, kunnen vergoed worden. INSISTO baseert zich enkel op de identiteitsgegevens van de informatieleverancier en niet op tekstvelden waar eventueel andere diagnostiekleveranciers worden geïdentificeerd.
Het inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT is terug te vinden op de website.
Cliëntoverleg of bemiddeling in de jeugdhulp aanvragen in INSISTO
Vanaf nu doen hulpverleners met toegang tot INSISTO een aanvraag voor cliëntoverleg of bemiddeling rechtstreeks in INSISTO en dit voor alle kinderen en jongeren, ook als ze enkel rechtstreeks toegankelijke hulp krijgen. De handleiding loodst je snel door de te nemen stappen. Registreren in INSISTO is een noodzakelijke stap in het veilig bijhouden van gegevens van kinderen, jongeren en hun gezinnen en in de ontwikkeling van één cliëntdossier. Alle gegevens van een kind of jongere in de jeugdhulp en alle acties in zijn traject, worden samen gebracht in één systeem dat conform is aan de bepalingen van het GDPR.

Ouders en kinderen, jongeren of jongvolwassenen blijven hun vraag naar cliëntoverleg of bemiddeling stellen via de website, waarna het team continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) de vraag in INSISTO zal registreren.

Hulpverleners zonder toegang tot INSISTO doen hun aanvraag via de online aanvraagformulieren voor:
Jaarverslag Jeugdhulp 2017: extra investeringen en evaluatie
Steeds meer jongvolwassenen doen een beroep op de jeugdhulp en pleegzorg blijft een sterke groei kennen: dat zijn de twee meest opvallende trends uit het derde intersectoraal jaarverslag jeugdhulp. De beleidsmatige keuze om vooral in de laagdrempelige jeugdhulp te blijven investeren, wordt bevestigd. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter. Om de vele uitdagingen in de jeugdhulp aan te pakken, investeert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin via gerichte werven die ingrijpen op de tendens om de krachten te bundelen voor jonge kinderen, jongvolwassenen en jongeren met een complexe zorgvraag. Dit jaar komt er 30 miljoen euro extra voor de jeugdhulp bij. Die inzet moet worden aangehouden en vooral goed opgevolgd of deze op de jeugdhulp de gewenste impact heeft. Minister Vandeurzen wil daarom ook een wetenschappelijke evaluatie van de intersectorale bewegingen en cijfers in de jeugdhulp.

Meer weten? Lees het volledige persbericht en bekijk het Jaarverslag jeugdhulp 2017.
Vragen of opmerkingen?
Contacteer de intersectorale toegangspoort van jouw regio.

Regio Antwerpen - 03/614 51 50
vragenijh.antwerpen@jongerenwelzijn.be

Regio Limburg - 011 30 31 40
vragenijh.limburg@jongerenwelzijn.be

Regio Oost-Vlaanderen - 09 276 18 00
vragenijh.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be

Regio Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 016 66 60 00
vragenijh.vlaamsbrabant@jongerenwelzijn.be

Regio West-Vlaanderen - 050 24 71 85
vragenijh.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be