Cliëntoverleg en bemiddeling

Cliëntoverleg

Als meerdere hulpverleners uit verschillende voorzieningen werken met eenzelfde cliënt, is afstemming noodzakelijk. Vaak nemen hulpverleners hiervoor zelf initiatief en volstaat dat ook. Maar bij complexe dossiers is dat niet altijd evident.

Dan kan een beroep gedaan worden op cliëntoverleg, onder leiding van een externe, onafhankelijke voorzitter. Dan komen cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Cliëntoverleg kan ingezet worden in functie van de coördinatie en continuïteit van de hulp en ook bij stopzetting van de jeugdhulp. De aanvraag van cliëntoverleg moet gebeuren met het akkoord of op vraag van de cliënt.

Een aanvraag kan gebeuren door:

Meer weten?
Neem een kijkje op jeugdhulp.be.

Voor professionelen
Meer weten? Neem een kijkje op de professionele website van Jongerenwelzijn of het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Bemiddeling

Is er een conflict en geraken cliënt en hulpverlener er samen niet uit? Dan kan de cliënt gratis beroep doen op bemiddeling als beiden daarmee akkoord gaan. Zo’n bemiddeling bestaat uit één of meerdere gesprekken onder leiding van een bemiddelaar. Dat is een neutraal persoon die luistert naar beide partijen. De cliënt kan tijdens een bemiddeling zijn verhaal doen en uitleggen waarom hij vindt dat de hulpverlener hem moet helpen bij de aanmelding. Samen, in overleg, wordt gezocht naar een oplossing.

Een aanmelding voor bemiddeling in de jeugdhulp kan gebeuren door elke betrokken partij, naar aanleiding van een conflict dat invloed heeft op de continuïteit van de jeugdhulp. Dit kan zowel in een context van lopende hulpverlening als in een context waarin hulpverlening nog niet werd opgestart.

Contactgegevens

Regio Antwerpen
Ann Duysters
Regio Brussel
Willy Van Nieuwenhuysen
Regio Limburg
Jan Nijs
Regio Oost-Vlaanderen
Nele Bastiaens
Regio Vlaams-Brabant
Willy Van Nieuwenhuysen
Regio West-Vlaanderen
Vanessa Loones

Meer weten?
Neem een kijkje op jeugdhulp.be.

Voor professionelen
Meer weten? Neem een kijkje op de professionele website van Jongerenwelzijn of het Vlaams Loket Jeugdhulp.