Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ)

De kernopdracht van het IROJ is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio. Dat omvat de beleidscyclus van inventariseren, analyseren, remediëren, beleidsaanbevelingen formuleren en verbeteracties uitvoeren.

Het IROJ bestaat uit:

 • cliëntvertegenwoordigers,
 • vertegenwoordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp,
 • de intersectorale toegangspoort,
 • de dienst voor pleegzorg,
 • de kinderpsychiatrie,
 • de jeugdmagistratuur,
 • de provincie of VGC,
 • een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.

In elke regio (de vijf Vlaamse provincies en Brussel) is een IROJ actief. De aanspreekpunten voor de IROJ zijn:

Antwerpen Dominick Vosters dominick.vosters@jongerenwelzijn.be
Brussel Marian Haspeslagh marian.haspeslagh@jongerenwelzijn.be
Limburg Jan Nijs jan.nijs@jongerenwelzijn.be
Vlaams-Brabant Marian Haspeslagh marian.haspeslagh@jongerenwelzijn.be
Oost-Vlaanderen Caroline Robberecht caroline.robberecht@jongerenwelzijn.be
West-Vlaanderen Caroline Robberecht caroline.robberecht@jongerenwelzijn.be

Meer informatie?

Overlegmomenten IROJ 2018

ANT
voormiddag
BRU
namiddag
LIMB
namiddag
OVL
voormiddag
VLB
namiddag
WVL
voormiddag
IROJ Voorzittersoverleg
voormiddag
  23/01 23/01 26/01 25/01    
06/02         02/02  
20/03 13/03 13/03 09/03 15/03 16/03 08/03
  24/04 26/04 27/04 26/04    
15/05         04/05  
26/06 19/06 21/06 15/06 21/06 22/06 07/06
11/09 25/09 25/09 14/09 27/09 21/09 13/09
      19/10   26/10  
06/11 06/11 08/11   08/11   29/11
11/12 18/12 13/12 07/12 20/12 14/12  

IROJ Antwerpen

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Antwerpen

Regioplan IROJ Antwerpen 2016-2019

Verslagen

IROJ Brussel

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Brussel

Regioplan IROJ Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2016-2019

Verslagen

IROJ Limburg

Samenstelling

 • Gert Houben, voorzitter IROJ
 • Jan Nijs, vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap
 • Raf Van Hoof, ondersteuning IROJ vanuit provincie Limburg
 • Ledenlijst IROJ Limburg

Huishoudelijk Reglement IROJ Limburg

Regioplan IROJ Limburg 2016-2019

Verslagen

IROJ Oost-Vlaanderen

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Oost-Vlaanderen

Organogram IROJ Oost-Vlaanderen

Regioplan IROJ Oost-Vlaanderen 2016-2019

Verslagen

IROJ Vlaams-Brabant

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Vlaams-Brabant

Regioplan IROJ Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2016-2019

Verslagen

IROJ West-Vlaanderen

Samenstelling

 • Pascal Van Parys, voorzitter IROJ
 • Stijn Hermans, secretaris IROJ en ondersteuning vanuit provincie West-Vlaanderen
 • Caroline Robberecht, vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap
 • Ledenlijst IROJ West-Vlaanderen

Huishoudelijk Reglement IROJ West-Vlaanderen

Organogram IROJ West-Vlaanderen

Regioplan IROJ West-Vlaanderen 2016-2019

Verslagen