Jeugdhulp in Vlaanderen

In Vlaanderen bieden honderden organisaties jeugdhulp aan, elk met hun eigen opdracht. Met het decreet Integrale jeugdhulp verankert Vlaanderen een verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp. Zo wil men erover waken dat kinderen en jongeren steeds ergens terecht kunnen en dat er geen breuken zijn in de hulpverlening.

De sectoren die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp in Vlaanderen zijn:

Toegang tot de jeugdhulp

Sinds 1 maart 2014 – de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp – is het hele niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod van jeugdhulp bereikbaar via één en dezelfde procedure: de intersectorale toegangspoort. Tot die tijd had elke sector andere toelatingsvoorwaarden en toegangsprocedures.

Om een eenvormige toegang tot de hulpverlening mogelijk te maken, zijn alle hulpvormen in Vlaanderen op een vergelijkbare manier in kaart gebracht. Hiervoor waren een aantal wijzigingen nodig in de jeugdhulp. De preventiewerking in het kader van het decreet opvoedingsondersteuning is stopgezet. De Comités voor Bijzondere Jeugdzorg bestaan niet langer. En ook de werking van de bemiddelingscommissies is gestopt. De sociale dienst jeugdrechtbank blijven bestaan. Nieuw zijn dan weer de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling als gemandateerde voorzieningen.

Doelstellingen

Het decreet Integrale jeugdhulp bepaalt de contouren van de jeugdhulp in Vlaanderen. Minderjarigen en hun gezin krijgen voortaan makkelijker de hulp die ze nodig hebben. Zes bouwstenen zorgen daarvoor.

Eigen kracht
De hulpverlening vertrekt van de eigen kracht van jongeren en hun omgeving.
Tijdige toegang
Wie een hulpvraag heeft, vindt vlot de weg naar jeugdhulp. Eén toegangspoort zorgt ervoor dat wie ingrijpende hulp nodig heeft, die ook krijgt.
Continuïteit
Goed verwijzen zorgt sneller voor gepaste hulp. Cliëntoverleg en bemiddeling vermijden breuken in de hulp.
Omgaan met verontrusting
Hulpverleners die verontrust zijn over de integriteit van een minderjarige, kunnen terecht bij een voorziening die het mandaat heeft om op te treden.
Crisisjeugdhulp
Voor wie dringend hulp nodig heeft, is er crisishulp, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
Participatie
Cliënten spreken mee over hun hulpverlening. En over het beleid.