Pleegzorg

Algemeen

Een pleeggezin is een warme, doeltreffende oplossing. Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Pleegzorg is mogelijk voor:

Pleegkinderen (minderjarigen)

  • in problematische leefsituaties,
  • met gedrags- of emotionele problemen,
  • met een handicap,
  • met een psychiatrisch probleem.

Pleeggasten (volwassenen)

  • met een handicap,
  • met een psychiatrisch probleem.

Een goede begeleiding van het pleeggezin is cruciaal. Dat is de verantwoordelijkheid van de diensten voor pleegzorg. Die zorgen voor de begeleiding en de vergoeding van het pleeggezin.

Meer weten over het nieuwe decreet Pleegzorg dat in ging op 1 januari 2014? Je vindt er meer over onder de rubriek Beleid.

Meer weten over studies en onderzoeken rond pleegzorg? Je vindt er meer over op de webpagina.