Pleegzorg

Vier vormen

Er zijn vier vormen van pleegzorg.

Ondersteunende pleegzorg

 • Doel: kortstondig verblijf in een pleeggezin om bijvoorbeeld een weekend, een vakantie of een acute nood of crisis op te vangen.
 • Wat: het gaat om een tijdelijke ondersteuning van het gezin van oorsprong. Of het is een aanvulling op een ander regulier verblijf in bijvoorbeeld een voorziening. Nadien keert het pleegkind of de –gast daar ook terug.
 • Toegankelijkheid: dit type pleegzorg is altijd rechtstreeks toegankelijk. Ze omvat ook crisispleegzorg.

Perspectiefzoekende pleegzorg

 • Doel: het pleegkind of de pleeggast snel oriënteren en begeleiden naar een duidelijke en duurzame oplossing. Dit kan zijn: terug naar huis, naar een voorziening, zelfstandig wonen … of een langdurig verblijf in een pleeggezin.
 • Wat: perspectiefzoekende pleegzorg wordt maximum zes maanden toegekend. Indien nodig kan deze termijn één keer worden verlengd. Er wordt heel intensief gewerkt met het pleegkind of de pleeggast en zijn omgeving. Ook andere hulpverleningsvormen kunnen worden ingeschakeld. Zeker bij de pleegzorg voor minderjarigen staat gezinsbegeleiding centraal.
 • Toegankelijkheid: voor pleegkinderen is perspectiefzoekende pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk. Voor pleeggasten is dit aanbod rechtstreeks toegankelijk.

Perspectiefbiedende pleegzorg

 • Doel: het kind of de gast een stabiel leefklimaat bieden door een langdurig verblijf in een pleeggezin.
 • Wat: deze pleegzorg is aangewezen wanneer een terugkeer naar huis niet in het belang van het pleegkind of de pleeggast is. Tegelijk doet men de nodige inspanningen om – indien mogelijk – het contact met het gezin van oorsprong te behouden. Continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling staan evenwel centraal.
  Indien de jeugdrechter beslist tot perspectiefbiedende pleegzorg, kan dit telkens voor maximaal drie jaar worden toegekend. In andere gevallen kan het meteen ook langer.
 • Toegankelijkheid: voor pleegkinderen is dit type pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk. Voor pleeggasten is dit aanbod rechtstreeks toegankelijk.

Behandelingspleegzorg

 • Doel: het opvangen van specifieke psychiatrische of emotionele en gedragsproblemen bij perspectiefzoekende en –biedende pleegzorg. Dit gebeurt met een extra behandelings- of trainingspakket.
 • Wat: het omvat een behandeling voor het pleegkind of de pleeggast en/of een intensieve training en begeleiding voor de pleegzorger. Dat kan in combinatie met een andere hulp- en dienstverlening. Of in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis.
 • Toegankelijkheid: dit aanbod is rechtstreeks toegankelijk. De dienst voor pleegzorg bepaalt zelf of een behandelingspakket bovenop de generieke begeleiding noodzakelijk is.
Website Pleegouders versterken in opvoeden