Bezoekregeling

Een minderjarige die verblijft in een private voorziening, heeft recht op bezoek. De voorziening zelf maakt praktische afspraken met de cliënt, onder meer over de bezoekregeling.

Bij een gedwongen plaatsing moet elke vraag voor verandering van de bezoekregeling voorgelegd worden aan de jeugdrechter. De consulent van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp zal de vraag van de jongere of ouder eerst bespreken met de instelling. Daarna zal hij zijn advies voorleggen aan de jeugdrechter. Die beslist dan of de nieuwe bezoekregeling toegestaan is. Hiertegen is beroep mogelijk.

Bij een plaatsing in de publieke jeugdinstellingen heeft elk familielid (ouders, voogd en provoogd, grootouders, broers en zussen, soms ook tantes en ooms) het recht om een jongere te bezoeken. Ook vrienden en andere familieleden kunnen de jongere bezoeken mits toestemming van de jeugdrechter.

De bezoekuren en andere richtlijnen (bv. of bezoekers geschenken mogen meenemen), hangt af van de campus – en soms ook de afdeling – waar de jongere verblijft: