Kinderbijslag

Bij de plaatsing van een minderjarige in een voorziening gaat automatisch twee derde van de kinderbijslag naar de Vlaamse overheid (Fonds Jongerenwelzijn). Dat geld dient om een deel van de kosten van de plaatsing te betalen. Het resterende derde kan aan de ouders worden gegeven. Dat is meestal het geval als het kind of de jongere regelmatig naar huis gaat.

De plaatsende instantie kan echter beslissen om het resterende derde deel van de kinderbijslag op een spaarrekening op naam van de minderjarige te plaatsen. De minderjarige kan over dat spaargeld beschikken zodra hij 18 jaar wordt.

Bij pleegplaatsing wordt de kinderbijslag integraal aan het pleeggezin uitbetaald.

Meer weten?

Team Kinderbijslag Jongerenwelzijn