Preventieve vaccinaties

Het gebeurt regelmatig dat jongeren geplaatst in een residentiële instelling van de bijzondere jeugdbijstand niet alle voorgeschreven, preventieve vaccinaties gekregen hebben in de periode voor aan hun plaatsing, of dat hierover geen informatie geweten is. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992 bood een regeling voor deze problematiek. Begin maart 2009 ging een nieuw besluit over dezelfde materie van kracht.

In het laatste besluit zijn geen specifieke ziekten meer opgenomen maar wordt verwezen naar het basisvaccinatieschema van Vlaanderen. Concreet betekent dit dat artsen de vaccinatiestatus van elke geplaatste jongere moeten onderzoeken op basis van het basisvaccinatieschema. Verder moeten artsen de toegediende vaccinaties registreren op Vaccinnet. Vermits de minderjarigen in bijzondere jeugdbijstand vaak een woelig verleden achter de rug hebben, is het vaak heel moeilijk om een overzicht te behouden van alle vaccinaties die de jongeren al dan niet gehad hebben. Een consequente registratie is hiervoor de enige oplossing.