Dossier: Krachten en talenten

ta•lent het; o; meervoud: talenten
 1. (Bijbel) bep. gewicht aan goud of zilver
 2. natuurlijke begaafdheid; aanleg
 3. iem. met veel aanleg

20 november is internationale dag van de rechten van het kind. Een ideaal moment om stil te staan bij de rechten van het kind. Dit jaar zetten we de krachten en talenten van kinderen en jongeren in de schijnwerpers. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind wijst op het belang van het bijdragen aan de ontplooiing van talenten. Inzetten op talent betekent zoeken naar wat een kind of jongere prikkelt en uitdaagt, naar dat waarin zijn energie en aandacht zit.

Kind en Gezin stelt voor…

 • Filmvoorstelling ‘Kinshasa kids’ op dinsdag 19 november 2013 van 12 tot 14 uur, K&G-Academie

  Filmposter ‘Kinshasa Kids’

  Kinshasa, Belgisch Congo. Ongeveer 30.000 kinderen zijn beschuldigd van hekserij en van huis weggestuurd. Ze leven op straat, zoals de kleine José en zijn vrienden. Een gekke impresario genaamd Bebson voegt zich bij hen en samen besluiten ze een band te vormen om hun lot in een positievere richting te sturen…

 • ‘Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent’ door Luk Dewulf, op donderdag 21 november 2013 van 14 tot 16 uur, K&G-Academie

  Luk Dewulf gaat op een boeiende manier dieper in op het belang van talent bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. Kinderen aanspreken op hun talent en focussen op wat ze graag doen, bezorgt hen een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Praktisch

Beide activiteiten zijn vrij toegankelijk. Je moet wel vooraf inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt:

De activiteiten gaan door in de Kind en Gezin-Academie, Hallepoortlaan 27 te Brussel. De Academie ligt op wandelafstand van station Brussel-Zuid. Er is beperkte parkeermogelijkheid op de parking van Kind en Gezin (te bereiken via de Engelandstraat). Een wegbeschrijving is te vinden op www.kindengezin.be/contact-en-help/bereiken/.

Krachtgerichte methodieken in de jeugdhulp

En hoe zit het in de jeugdhulp? Ook daar gaan hulpverleners de uitdaging aan om jongeren en hun gezinnen zelf te laten (her)ontdekken hoe zij hun leven weer op spoor kunnen krijgen. Niets uit handen nemen, maar de krachten en talenten van het gezin ontdekken en versterken wordt dan de voornaamste opdracht.

Dit principe werd zelfs verankerd in het decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013. Het Decreet integrale jeugdhulp hertekent het landschap van de jeugdhulp en formuleert nieuwe uitdagingen. Het doel is dat elke jongere met een probleem zo snel mogelijk de juiste hulp vindt. Daarbij staat de jongere zelf centraal. De eigen kracht van kinderen en jongeren en van hun naaste omgeving zijn de belangrijkste bron van hulpverlening. Het decreet verankert dit uitgangspunt en vertaalt het naar de hulpverleningspraktijk van alle voorzieningen. Er wordt volop ingezet op krachtgerichte methodieken zoals bijvoorbeeld: Signs of Safety, Eigen Kracht Conferenties, Columbus (Oranjehuis vzw), Familienetwerkberaad, Persoonlijke Toekomstplanning, Hergo, Netwerk Leerrecht …

Dit zijn maar een paar voorbeelden, er zijn er allicht nog meer. Vorig jaar maakte de Karel De Grote Hogeschool een vergelijking tussen allerhande krachtgerichte methodieken in de integrale jeugdhulp. Boeiend voor wie meer wil weten over krachtgerichte methodieken in de jeugdhulp.

En de jongeren zelf?

Die zitten duidelijk niet stil. Er zijn er zelfs die hun eigen talenten volop aanwenden om andere jongeren in de hulpverlening te helpen. We hebben het over Cachet vzw, Joplim en Nevermind. Zij zijn rotsvast overtuigd van de krachten en de talenten van jongeren in de jeugdhulp. Ze vinden dat de stem van jongeren als zij nog veel te weinig aan bod komt in de media en in het beleid met betrekking tot jeugd/welzijn. En daar willen ze iets aan doen. Samen met, voor en door jongeren in de jeugdhulp.

Wil je voorbeelden zien van wat ze allemaal te bieden hebben? Neem dan een kijkje op hun websites of vindt hen op facebook.

Zeker de moeite waard is de visietekst over participatie van Cachet vzw. Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met het departement WVG. Hij zet aan tot denken … en vooral tot actieve participatie van jongeren.