Spaarrekening

Met het nieuwe decreet Pleegzorg is de spaarrekening die vroeger voorzien was voor geplaatste minderjarigen in een pleeggezin, geïntegreerd in de totale kostenvergoeding voor de pleegzorgers. Deze kunnen bijgevolg zelf keuzes maken omtrent de toekenning van spaar- en/of zakgeld aan het pleegkind, onder meer rekening houdend met hoe ze hier mee omgaan in het geval van eigen kinderen.