Zakgeld

Elk kind dat wordt geplaatst, heeft recht op zakgeld zodra het 6 jaar is. Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 202,39 euro. Het zakgeld is vrij te besteden.

Op 1 september 2018 zijn de tarieven bepaald als volgt:

Leeftijd Bedrag per maand
6-8 jaar 6,16 euro
8-12 jaar 12,26 euro
12-14 jaar 24,52 euro
14-16 jaar 36,79 euro
16-18 jaar 49,05 euro
18-20 jaar 61,36 euro

Voor pleegzorg bestaat er geen regeling meer rond zakgeld. Het zakgeld is geïntegreerd binnen de kostenvergoeding. De pleegouders worden evenwel geresponsabiliseerd om rond het zakgeld zelf keuzes te maken, onder meer rekening houdend met de situatie van de eigen kinderen.