Private voorzieningen

Voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen. Jongeren komen er terecht via de intersectorale toegangspoort of via een jeugdrechter. Een deel van het aanbod is ook rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat kinderen en jongeren er op eigen initiatief – of dat van de ouders – terecht kunnen.

Jongerenwelzijn staat in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van deze voorzieningen.

Naast erkende voorzieningen subsidieert Jongerenwelzijn ook projecten. Dat zijn aparte initiatieven die innoverend van aard zijn of die zich tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie richten.

Overzicht voorzieningen en contactgegevens