CANO

CANO staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning en richt zich op adolescenten, én hun leefomgeving, die kampen met zware problemen op diverse vlakken (persoonlijk, in gezin, familie, vrienden, vrije tijd, opleiding / werk, hulpverlening, huisvesting …) en die een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening kennen.

Momenteel omvat het CANO-samenwerkingsverband organisaties verspreid over Vlaanderen. Ze hanteren expliciete begeleidings- en behoudsengagementen. Dat betekent dat ze zelf geen uitsluiting of nieuwe breuken voor hun cliënten teweeg brengen. Dat maakt een voldoende continu begeleidingsproces mogelijk voor deze kwetsbare groep binnen de bijzondere jeugdbijstand.

Hun gemeenschappelijke en specifieke visie op hulpverlening is vastgelegd in een protocol. De CANO-voorzieningen kregen ook een kwaliteitslabel, als erkenning voor de in deze centra ontwikkelde expertise.

Meer informatie is te lezen op de website www.canovlaanderen.be.