Diensten voor crisishulp aan huis

Crisishulp aan Huis (CaH) richt zich tot gezinnen in crisissituaties waar een breuk van één of meer kinderen met de gezinscontext dreigt. De aanmelding gebeurt via het crisismeldpunt. De hulp is kortdurend, mobiel en intensief, en vindt plaats bij het gezin thuis. Het doel is om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen door het crisisgehalte te verkleinen en het perspectief van de gezinsleden te vergroten. De veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop.

De geboden hulp is erop gericht om dat wat goed gaat te versterken. Aan de basis ligt de gedachte dat het gezin in staat is om zijn eigen problemen op te lossen als de competentie van het gezin wordt vergroot. Zowel voor het gezin als geheel als voor de gezinsleden afzonderlijk wordt geanalyseerd hoe het komt dat de balans tussen taken en vaardigheden is verstoord. Daartoe worden de risicofactoren en de beschermende factoren in kaart gebracht. Eén van de manieren om een verstoorde balans tussen taken en vaardigheden te herstellen, is het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Contactgegevens