Centra voor integrale gezinszorg

De Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) vallen tot eind 2013 onder de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Sinds 1 januari 2014 worden ze erkend door Jongerenwelzijn.

CIG bieden hulp aan gezinnen en (aanstaande) ouders met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat om een geheel gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning doen. De CIG hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod voor tienerouders.

Omwille van de doelgroep en problematiek is beslist deze centra te positioneren bij Jongerenwelzijn. Ook deze centra worden erkend binnen een modulair kader, met als basis de modules contextbegeleiding, aangevuld met modules verblijf, en binnen een enveloppenfinanciering.

Contactgegevens