Multifunctionele centra

De multifunctionele centra (MFC) gaan van start midden 2007 als proefproject in het kader van het Globaal Plan Jeugdzorg. Het practice-based experiment zoekt een manier om trajectmatig te werken in de bijzondere jeugdzorg. Naadloze overgangen tussen werkvormen en tussen residentiële en (semi-)ambulante hulpverlening worden mogelijk, om snel te kunnen inspelen op de evolutie van de hulpvraag van de cliënt.

Het concept groeit tijdens de vijf projectjaren organisch uit tot een verworvenheid in de sector. Met grote betrokkenheid en input van de voorzieningen en de verwijzende instanties is vorm gegeven aan een nieuw model voor het hulpverleningslandschap, waarin daadwerkelijk zorg op maat wordt aangeboden.

In 2012 zijn er 11 MFC’s actief, met een totale capaciteit van 880 plaatsen. Het experiment loopt af eind 2012. Gezien de positieve evaluatie in het eindrapport is de multifunctionele werking vanaf 2013 verder gezet en zelfs uitgebreid tot het experimenteel modulair kader.

Belangrijke documenten