Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra in een modulair kader

Een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC, residentieel) biedt kortdurende oriëntatie aan, gericht op het bepalen van een gepast hulpverleningstraject. Ze nemen eveneens meer langdurige observatieopdrachten op.

Een OOOC biedt ook onthaal: onmiddellijke opvang voor kinderen en jongeren die niet terug naar huis kunnen of niet meteen voor de jeugdrechter kunnen verschijnen. Een minderjarige kan hier ook terecht als hij even uit zijn omgeving moet worden gehaald of in afwachting van een geschikte plaats in een andere voorziening.

Contactgegevens