Columbus

Logo Columbus - positieve heroriëntering

In 2010 starten Jongerenwelzijn en vzw Oranjehuis met het Columbus-experiment, een project rond positieve heroriëntering. De Comités voor Bijzondere Jeugdzorg van Kortrijk, Roeselare-Tielt en Gent-Eeklo werken mee aan het project. Van alle hulpvragen aan deze CBJ’s stromen er op jaarbasis een 250-tal door naar Columbus.

De methodiek van de positieve heroriëntering vertrekt vanuit de hele context van een jongere (school, familie, werk …). Iedereen wordt op een invoelende en efficiënte manier beluisterd. In de familiecirkel, die op individuele assessments volgt, wordt het probleem vanuit ieders standpunt door de betrokkenen zelf toegelicht. Iedereen heeft het recht beluisterd te worden, mee te spreken en te oordelen vanuit de eigen (geraakte) positie over wat er moet gebeuren in de toekomst. Er wordt gepeild naar ieders verantwoordelijkheid en inzet. Dat resulteert in een gezamenlijk plan van aanpak en engagement.

Het project heeft meerdere doelstellingen:

  • Door een snelle en intensieve tussenkomst de instroom van hulpvragen in de bijzondere jeugdbijstand verminderen of zwaardere zorg voorkomen. Na de interventie:
    • wordt maximaal 20% van de dossiers verder opgevolgd door het CBJ;
    • krijgt maximaal 15% van de dossiers vervolghulp in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp;
    • wordt de rest (65%) afgerond na de tussenkomst van Columbus.
  • Samen met de CBJ’s samenwerkingsmogelijkheden uitwerken m.b.t. vervolghulp in het netwerk rechtstreeks toegankelijke hulp van de regio.
  • Organiseren van training, opleiding en supervisie in de methodiek van positieve heroriëntering voor alle medewerkers van het experiment.
  • De methodiek van positieve heroriëntering introduceren in de sector.

Meer weten?

Aanmeldingen voor het Columbus-project positieve heroriëntering gebeuren door:

Meer weten over het project? Neem contact op met , 02 553 31 71