Steunpunt Mens en Samenleving SAM

Sinds 1 januari 2018 wordt de expertise van de vijf fusiepartners (Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaams Centrum Schuldenlast en Steunpunt Jeugdhulp) gebundeld in Steunpunt Mens en Samenleving (SAM). De organisatie ondersteunt praktijkwerkers in hun intersectorale werkcontext en zet de ondersteuning verder op het vlak van Binc, jeugddelinquentie en herstelbemiddeling, integrale jeugdhulp, jeugd- en kinderrechten, beroepsgeheim, en andere thema’s. Ook de helpdesk van jeugdrecht.be is er nog voor alle vragen rond jeugd en kinderrechten.

Meer weten?

De contactgegevens van SAM.