Steunpunt Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp werkt mee met Jongerenwelzijn aan de ontwikkeling van een uniform registratiesysteem BINC op het niveau van de private voorzieningen.

De andere opdrachten van Steunpunt Jeugdhulp zijn:

 • Juridische info
  de organisaties van de bijzondere jeugdzorg informeren over de rechten van minderjarigen en hun gezin. Zo coördineert het steunpunt een juridische helpdesk voor professionelen en is het verantwoordelijk voor de realisatie van een e-zine en de databank Jeugdrecht.be;
 • Jeugddelinquentie
  deelname aan de Vlaamse Werkgroep Jeugdsanctierecht;
 • Integrale Jeugdhulp
  opvolgen van de ontwikkelingen van Integrale Jeugdhulp en deelname aan de Stuurgroep Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (DRM) vanuit het oogpunt van de private voorzieningen;
 • Procesbegeleiding en aanbod op maat
  ondersteuning van voorzieningen bij diverse projecten.

Meer weten?

Geert Michiels
Telefoon
02 553 31 71