Differentiatienota

Begin 2011 stelt Jongerenwelzijn zijn nota ‘Differentiatie van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen’ voor. Met een doorgedreven, modulair aanbod willen de gemeenschapsinstellingen soepeler inspelen op de verschillende mogelijkheden, behoeften en gevoeligheden van elke jongere. Dat moet ertoe leiden dat de jongere tijdens zijn verblijf terug een (be)grijpbaar toekomstperspectief krijgt.

De conceptnota gemeenschapsinstellingen 3.0 van eind 2017 bouwt hierop verder en geeft een update van de inspanningen om het hulpverlenende aanbod van de gemeenschapsinstellingen te structureren in welomschreven modules met een afgebakende duur. Doel blijft om voor alle gemeenschapsinstellingen een inhoudelijk en organisatorisch kader te creëren, van waaruit zij op ieder ogenblik een helder en consistent antwoord kunnen geven op de vraag naar de plaats en de relevantie van hun hulpaanbod in het leven van elke jongere. De toevoeging 3.0 in de titel weerspiegelt het vaste voornemen om op dit vlak een versnelling hoger te schakelen. Deze hernieuwde modulering wordt geleid en geïnspireerd door de uitgangspunten van het toekomstige Vlaamse decreet over het jeugddelinquentierecht.

Vragen?

Chris SmoldersStafmedewerker afdeling Gemeenschapsinstellingen
Telefoon
02 553 68 12