Gemeenschapsinstellingen

De jeugdrechter kan een jongere die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of in een heel moeilijke leefsituatie verkeert, plaatsen in een gemeenschapsinstelling. In een open campus is dat mogelijk vanaf 12 jaar, een plaatsing in een gesloten campus is mogelijk vanaf 14 jaar. Dat geldt zowel voor meisjes als jongens. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Op de website van jeugdrecht staat meer informatie over plaatsingsvoorwaarden en termijnen.

De gemeenschapsinstellingen bestaan uit drie instellingen: gemeenschapsinstelling De Kempen – met campussen De Hutten en De Markt –, gemeenschapsinstelling De Zande – bestaande uit campus Beernem, campus Ruiselede en campus Wingene – en de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg:

Een jongere kan ook geplaatst worden in de instelling van Tongeren (vanaf 16 jaar) indien het gaat om heel ernstige feiten en er geen beschikbare plaats is in de gemeenschapsinstellingen. De maximumtermijn van een dergelijke plaatsing bedraagt 2 maanden en 5 dagen. Daarna moet de jeugdrechter een andere beslissing nemen.

In de brochure ‘Jij en de jeugdrechtbank’ vind je nuttige informatie over je rechten, de contacten met de jeugdrechter, je dossier enz.

Meer weten over het leven in een gemeenschapsinstelling?

Film: De gemeenschapsinstellingen’

Deze film toont het leven in een gemeenschapsinstelling, van bij aankomst tot aan het vertrek. Zo kennen de instellingen een duidelijke en vaste dagindeling met onderwijs, begeleiding, sport, ontspanning … De jongere doorloopt verschillende fasen tijdens zijn verblijf. Verder geeft de film informatie over het contact met de ouders, de multidisciplinaire aanpak enz.

Open versus gesloten

De gemeenschapsinstellingen kenmerken zich door een vrijheidsbeperkende, gesloten infrastructuur, veiligheidsprocedures en strikte, eenvormige regels op het vlak van uitgaan en verlof. Het merendeel van de regels is te vinden in het huishoudelijk reglement.

Een gemeenschapsinstelling kan een open of een gesloten karakter hebben. In de open setting is iets meer vrijheid dan in de gesloten afdeling, en is het toezicht iets minder strikt. Activiteiten buiten de instelling zullen sneller toegestaan worden voor jongeren in een open regime. Ongeacht het feit of een jongere in een open of gesloten afdeling verblijft, speelt het leven van de jongere zich vooral binnen de instelling af.

Capaciteit

Jongens Meisjes Totaal  
Gemeenschapsinstelling
De Zande
Campus Ruiselede 63 0 63  
Campus Beernem 0 53 53  
Campus Wingene 35 0 35  
Totaal De Zande 98 53 151  
Gemeenschapsinstelling
De Kempen (Mol)
Campus De Markt 53 28 81  
Campus De Hutten 42 0 42  
Totaal De Kempen 95 28 123  
Gemeenschapsinstelling
De Grubbe (Everberg)
40 0 40  
Vlaams Detentiecentrum
(Tongeren)
De Wijngaard 15 0 15 + 3 plaatsen voor Everbergjongeren
Totaal 251 81 332