Gemeenschapsinstelling De Grubbe (Everberg)

De Grubbe is een instelling voor jongeren die een als misdrijf omschreven feithebben gepleegd, of hiervan worden verdacht.

De Grubbe is een gesloten instelling. Dat betekent dat jongeren er niet vrij mogen rondlopen: zij kunnen zelf geen deuren openen en worden steeds begeleid tijdens verplaatsingen. Gesloten wil ook zeggen dat de jongeren de instelling op geen enkel moment kunnen verlaten, behalve met toestemming van de jeugdrechter. School, werk en hobby’s buiten de instelling gaan tijdens de plaatsing dus niet door.

De Grubbe heeft een capaciteit voor 40 jongeren vanaf 14 jaar.

Everbergjongeren

Jongeren die in De Grubbe geplaatst worden – volgens de wet van 2002 – moeten voldoen aan vier cumulatieve voorwaarden:

 • Tussen 14 en 20 jaar oud zijn (op het ogenblik van het als misdrijf omschreven feit);
 • Een ernstig als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben (of hiervan verdacht worden);
 • Er zijn dringende, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden m.b.t. de bescherming van de openbare veiligheid;
 • Er is geen geschikte plaats vrij in een andere gemeenschapsinstelling.

Binnen de vijf dagen na een plaatsing in De Grubbe, moet een jongere opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen. Als deze het verblijf in De Grubbe verlengt, komt hij na één maand opnieuw voor de jeugdrechter. Deze beslist dan of de jongere al dan niet nog een maand moet blijven. Een jongere kan voor een termijn van maximum 2 maanden en 5 dagen geplaatst worden in De Grubbe.

Verblijf

Er zijn vier leefgroepen waar telkens maximum tien jongeren verblijven.

Onthaalregime

Bij de eerste zitting kan de jeugdrechter een jongere naar gemeenschapsinstelling De Grubbe sturen voor een periode van maximum 5 dagen. Dat heet het onthaalregime. De jongere komt in die periode enkel in contact met andere jongeren tijdens sportactiviteiten en rookpauzes. De overige tijd verblijft hij op zijn kamer. Tijdens het onthaalregime komen verschillende personen langs voor een gesprek: de opvoeder, de leerkracht, de maatschappelijk werker, de (psychiatrisch) verpleegkundige en (eventueel) de psycholoog.

Leefgroepwerking

Wanneer de jeugdrechter bij de tweede zitting - na die eerste vijf dagen - beslist dat het verblijf van de jongere in De Grubbe verlengd moet worden - meestal voor een periode van één maand -, komt hij terecht in een leefgroep.

Het verblijf in De Grubbe verloopt vanaf dan volgens een strikte dagindeling. Op zijn kamer vindt de jongere een programma voor elke dag van de week.

In de leefgroep worden activiteiten aangeboden om de jongeren zelfredzaamheid bij te brengen, hen verantwoordelijkheden te laten opnemen en hen te laten leren uit ervaringen op een positieve manier (groepsgesprek, ervaringsleren, projectweken …).

Verslag en advies

Wanneer een jongere na zijn onthaalregime terugkeert van de jeugdrechtbank zal hij meestal een maand in De Grubbe verblijven alvorens een derde keer te verschijnen voor de jeugdrechter. Tijdens deze maand wordt over de jongere een verslag opgemaakt. Daarin geeft het psychosociaal team de jeugdrechter en de consulent een advies.

Wat staat in dit verslag?

 • de observaties van het gedrag van de jongere in de instelling (in de leefgroep bij de opvoeders, in de lessen bij de leerkrachten);
 • een neerslag van de gesprekken met de jongere om deze als persoon beter te leren kennen (de maatschappelijk werker en de psycholoog gaan hiervoor bij de jongere langs);
 • de informatie uit contacten met andere mensen die de jongere kennen en die voor hem belangrijk zijn (in de eerste plaats de ouders en/of andere familieleden, maar ook de school, de consulent, andere betrokken hulpverleners …).
Bij zijn beslissing na die eerste maand houdt de jeugdrechter rekening met het verslag: de zaken die goed lopen (en die de jongere kunnen beschermen), maar ook de zaken die minder goed lopen (en dus risico’s inhouden voor de toekomst). Het verslag vermeldt ook een advies over wat de jeugdrechter best zou beslissen. De jeugdrechter is niet verplicht dit advies te volgen, maar hij zal hiermee wel rekening houden.

De jongere heeft recht om te weten wat in het verslag aan de jeugdrechter over hem is opgenomen. Hierover wordt hij regelmatig op de hoogte gehouden.

Ongeveer een week voordat de jongere voor de derde keer naar de jeugdrechtbank gaat, wordt hij door het psychosociaal team uitgenodigd op een speciaal overleg. Daarop zijn verschillende mensen aanwezig die met hem gewerkt hebben tijdens zijn verblijf (bijvoorbeeld opvoeder, leerkracht, maatschappelijk werker en psycholoog, soms ook psychiater en/of psychiatrisch verpleegkundige). Ook de consulent wordt voor dit overleg uitgenodigd. Op dat ogenblik krijgt de jongere te horen welk advies het personeel van De Grubbe over hem aan de jeugdrechter zal uitbrengen. Hij kan hierover dan zijn mening te geven. Een open dialoog met de jongere is belangrijk, zodat hij goed weet wat hij kan verwachten wanneer hij voor de jeugdrechter verschijnt.

Onderwijs

Alle weekdagen, behalve op woensdag en feestdagen, ook tijdens vakanties, krijgen de jongeren vier uur les. Meestal zijn dat:

 • twee lesuren in de voormiddag waarin elke jongere individueel aan lesmateriaal werkt dat zo dicht mogelijk aansluit bij zijn studierichting;
 • twee lesuren in de namiddag samen met de andere jongeren.

Doorheen de week krijgt de jongere ook vier lesuren sport, twee lesuren seksuele opvoeding en twee lesuren sociale vaardigheden. De exacte momenten vindt de jongere in het weekprogramma dat zich op zijn kamer bevindt.

Elke week komt de (individuele) leerkracht langs om mogelijke veranderingen in het rooster met de jongere te bespreken.

Bezoek

Wanneer bezoek?

Leefgroep Tijdstip
Leefgroep G1 en G2
 • Woensdag van 13:30u. tot 14:30u. Aanmelden kan van 12:50 tot 13:20u.
  Zondag van 13:30u. tot 15:00u. Aanmelden kan vanaf 12:50 tot 13:20u.
  P.S.: bij het niet tijdig aanmelden kan het bezoek geweigerd worden.
Leefgroep G3 en G4
 • Woensdag van 15:30u. tot 16:30u. Aanmelden kan van 14:50 tot 15:20u.
  Zaterdag van 13:30u. tot 15:00u. Aanmelden kan vanaf 12:50 tot 13:20u.
  P.S.: bij het niet tijdig aanmelden kan het bezoek geweigerd worden.

Wie mogen op bezoek komen?

Ouders, grootouders, broer(s) en zus(sen), voogd en provoogd mogen op bezoek komen, behalve wanneer de jeugdrechter dit zou verbieden. De jongere mag maximum 5 personen per bezoekmoment ontvangen.

Belangrijk!

Bij een eerste bezoek moeten de bezoekers hun identiteitsbewijs en attest van gezinssamenstelling meebrengen.

Andere personen (tantes, ooms, vriendin, neven en nichten en andere niet-verwante personen) kunnen enkel op bezoek komen na een schriftelijke toelating van de jeugdrechter en van de directie van De Grubbe. De aanvraag hiertoe moet schriftelijk gebeuren door de jongere. Naast een identiteitsbewijs moeten deze meerderjarige bezoekers ook een recent (maximaal 3 maanden oud) bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen. Dit document kan men bekomen op het gemeentehuis of het politiebureau van de gemeente.

Hoe verloopt het bezoek?

De bezoeker meldt zich aan bij het onthaal, waar hij wordt ingeschreven. Hierbij bezorgt hij de nodige documenten. Handtassen of andere bagage zijn niet toegelaten. Eventueel kan men verboden voorwerpen (o.a. gsm, aansteker …) opbergen in een afgesloten kastje in de onthaalruimte.

Wanneer het bezoek ten einde is, verlaat de jongere eerst de bezoekzaal. Daarna zal de bezoeker door een personeelslid naar de uitgang worden begeleid. Tijdens het bezoek kunnen drank en versnaperingen worden aangekocht via een automaat (enkel munten, geen bankkaart) die ter plaatse moeten worden geconsumeerd.

Belangrijk!

Tijdens het bezoek mag niets overhandigd worden tussen de jongeren en hun bezoekers!

Wat mogen bezoekers meebrengen?

De bezoekers mogen voor de jongere diverse dingen meebrengen (bijvoorbeeld kledij, stripverhalen, boeken, kranten, tijdschriften …), zolang deze de maximum toegelaten hoeveelheid niet overschrijden (zie hieronder). De bezoeker geeft deze spullen af aan het onthaal.

Belangrijk!

Let op dat op alle spullen de naam van de jongere vermeld staat.

Wat mag een jongere in totaal in zijn bezit hebben?

 • Extra kledij
  Maximum: 2 broeken, 2 korte broeken, 3 T-shirts, 2 pulls, 2 hemden, 2 trainingspakken, 1 pyjama, ondergoed (onbeperkt), kousen (onbeperkt) en 1 paar schoenen op de kamer.
 • Tijdschriften, leesboeken, stripverhalen
  Maximum 10 exemplaren van elk.
 • Schoolboeken
  Onbeperkt.

Telefoneren

Enkel de jongere kan initiatief nemen om te telefoneren. De jongere kan dus niet worden opgebeld. Behalve wanneer de jeugdrechter anders beslist, is telefoneren enkel toegestaan met ouders, grootouders, broer(s) en zus(sen).

Eerste telefoongesprek dag van aankomst

Wanneer een jongere aankomt in de instelling, heeft hij recht op een eerste telefoon om zijn ouders (of voogd, provoogd, pleegouders, adoptieouders, stiefouders), grootouders, broer of zus te verwittigen van zijn aankomst in De Grubbe. Als de ouders gescheiden zijn, mag de jongere zowel met vader als met moeder bellen, telkens 10 minuten.

Tijdens het verdere verblijf

Jongeren mogen drie keer per week telefoneren naar toegestane, gecontroleerde nummers gedurende 10 minuten. De eerste telefoon bij aankomst telt niet mee in deze 3 oproepen. Indien de ouders gescheiden zijn, mogen ze 5 minuten telefoneren naar vader en 5 minuten naar moeder.

Jongeren kunnen elke avond bellen, behalve op de avond van het groepsgesprek. Ze hebben recht op drie telefoontjes per week. Ze bepalen zelf wanneer ze dit doen. De belmomenten zijn tussen 17u en 21u, afhankelijk van het avondprogramma van de leefgroep.

Vanuit de instelling kan de jongere ook steeds contact opnemen met zijn advocaat, voogd of consulent. Hij kan enkel via brief contact opnemen met de jeugdrechter.

Contact en bereikbaarheid

Contact

Gemeenschapsinstelling De Grubbe
Adres
Hollestraat 78 3078 Kortenberg (Everberg)
Telefoon
02 758 86 11
Mevrouw An CoukeDirecteur
Ligging van gemeenschapsinstelling De Grubbe
Routebeschrijving via Google Maps

Bereikbaarheid

 • Komende met de auto vanuit Brussel, Antwerpen of Hasselt

  Op de E40 neem je afrit 22 ( Bertem-Tervuren). Hierna sla je links af (Tervuursesteenweg) en volg je de richting Leefdaal-Tervuren tot aan de eerstvolgende verkeerslichten. Daar sla je rechtsaf (Hollestraat). Net over de brug is er een scherpe bocht en in die scherpe bocht bevindt zich op de linkerkant gemeenschapsinstelling De Grubbe.

 • Komende met bus vanuit Leuven
  • Lijnnummer 651 Zaventem
   Neem de bus op perron 12, afstappen aan halte Meerbeek Burcht. Neem DORPSTRAAT en wandel tot de eerstvolgende straat: BALLINGSTRAAT. Neem deze straat en wandel tot aan het einde van de straat tot je in de HOLLESTRAAT komt. Ga naar links en wandel tot aan HOLLESTRAAT 78. De instelling is gelegen in het midden van de straat. ( +/- 20 min wandelen).
  • Lijnnummer 351 Brussel Noord
   Neem de bus op perron 8, afstappen aan de halte Meerbeek Burcht. Neem DORPSTRAAT en wandel tot de eerstvolgende straat: BALLINGSTRAAT. Neem deze straat en wandel tot aan het einde van de straat tot je in de HOLLESTRAAT komt. Ga naar links en wandel tot aan HOLLESTRAAT 78. De instelling is gelegen in het midden van de straat. ( +/- 20 min wandelen).