De Zande

Campus Ruiselede

Campus Ruiselede maakt deel uit van gemeenschapsinstelling De Zande en heeft een capaciteit van 54 plaatsen voor jongens tussen 12 – 18 jaar.

Hoofddoel is de jongere te laten stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is de laatste weken en maanden, hem tot rust te laten komen, structuur aan te bieden en te helpen in de zoektocht naar een nieuwe toekomst. Dat probeert men samen met de ouders te doen.

Aanbod

Begeleiders in de leefgroep staan klaar om de jongeren individueel op te vangen en te begeleiden. Hierbij ligt de nadruk op:

 • Het inbouwen van een rustperiode en het bijbrengen van inzicht in de problemen. Ook voor de ouders kan het verblijf van hun zoon een rustperiode betekenen;
 • Het leren omgaan met regels en grenzen, een eerste stap in het aanbieden van structuur;
 • Het helpen groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het opnemen van verantwoordelijkheden;
 • Het leren uit ervaringen op een positieve manier (dagelijks leven, leefgroepprojecten, samenwerkingsverbanden enz.);
 • Het versterken en verbeteren van de contacten met de minderjarige (met zijn ouders …)

De leefgroepen werken nauw samen met een team van psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en een (para-)medische staf. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de klemtoon op:

 • Het individueel en op maat begeleiden van de jongere;
 • Het motiveren om zich open te stellen voor verdere hulpverlening na zijn verblijf in de instelling;
 • De begeleiding van de jongere bij specifieke noden;
 • Het voorbereiden van de toekomst, in overleg met de ouders en de minderjarige.

Verblijf

De jongere start zijn verblijf in de onthaalleefgroep. Bij aankomst wordt hij naar een onthaalkamer gebracht waar hij kledij van de leefgroep ontvangt en zijn persoonlijke bezittingen in bewaring geeft. Na een korte periode kan hij zijn intrek nemen in een kamer. Bij ontwenningsverschijnselen of ernstige aanpassingsproblemen kan dat langer duren.

Alle jongens doorlopen een fasesysteem. Om te wennen aan zijn verblijf start de minderjarige in een fase waarin hij veel op kamer verblijft. Hij krijgt individuele taken, vragenlijsten, opdrachten van de begeleiders en de maatschappelijk werkers en neemt alle maaltijden op de kamer. Daarna doorloopt de jongere de volgende fases waarin hij geleidelijk aan geïntegreerd wordt in het leefgroepgebeuren tot hij uiteindelijk deelneemt aan alle activiteiten.

Na de onthaalperiode gaat de jongere over naar een begeleidings– of observatieleefgroep. Hier draagt hij zijn persoonlijke kledij en kan hij persoonlijke bezittingen bijhouden.

Tijdens het verblijf werkt het multidisciplinaire team een handelingsplan uit voor de jongere met doelstellingen en werkpunten. Bij heel negatief gedrag kan de jongere tijdelijk worden afgezonderd met een individuele opdracht zodat hij later opnieuw met een schone lei in de leefgroep kan starten. Soms is er ook materiële of psychische / sociale schade. In dat geval wordt steeds gezocht op welke manier de jongere dit kan herstellen, bv. door een deel van zijn zakgeld af te staan of door een herstelgericht gesprek tussen de minderjarige en de betrokkene(n).

Er kunnen steeds controles worden uitgevoerd in de vorm van kamercontrole of fouillering. Als de minderjarige zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of brengt, kan een isolatiemaatregel noodzakelijk zijn. Dit is geen straf en duurt nooit langer dan nodig is.

Uiteraard gaan we ook rond deze zaken met de ouders in gesprek.

Sinds februari 2012 heeft campus Ruiselede ook een herstelgerichte time-outleefgroep voor jongens.

Onderwijs

De jongere volgt onderwijs in de instelling zelf.

Een team van leerkrachten volgt de jongens van dichtbij op. Afhankelijk van de situatie ligt de nadruk op:

 • Het bevorderen van de motivatie om school te lopen;
 • Een eventuele schoolachterstand wegwerken;
 • Het bestaande schoolprogramma zo goed mogelijk verderzetten;
 • De terugkeer naar school voorbereiden;
 • Het heroriënteren naar verschillende beroepenvelden;
 • Het voorbereiden op zelfstandig wonen en werken;
 • Het aanleren van de Nederlandse taal (indien de jongere anderstalig is).

Bezoekuren

Dag Tijdstip
Woensdag 18u30–20u30
Vrijdag 18u30–20u30
Zondag 9u30–11u30

Contact en bereikbaarheid

Contact

Adres
Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselede
Telefoon
050 80 62 00
Fax
050 80 68 00
Steven BeletDienstdoend algemeen directeur
Bram SoenenPedagogisch directeur

Voor stageplaatsen:

Pedagogische stage
Onderwijsstage
Ligging van gemeenschapsinstelling De Zande, campus Ruiselede
Routebeschrijving via Google Maps

Bereikbaarheid

 • Per trein en/of belbus
  Vanaf het station van Beernem rijdt u met de belbus tot aan de instelling. Als u een rit met de belbus wilt reserveren, moet u minstens 2 uur vooraf – bij voorkeur de dag voordien en maximaal 2 weken op voorhand – contact opnemen met de belbuscentrale.
  Contactgegevens belbuscentrale
  • Tel.: 059 56 52 56
  • Fax: 059 56 52 36
  • E-mail: belbus.wvl@delijn.be (Alleen doven, slechthorenden en mensen met een afasie kunnen reserveren via fax of e-mail.)
  Openingsuren belbuscentrale
  • Op weekdagen van 6u30 tot 19u
  • Op zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 19u
  Bij reservatie heeft de belbustelefonist volgende gegevens nodig:
  • Naam of klantnummer
  • De dag en het gewenste uur van vertrek (eventueel ook terugkeer)
  • De gemeente en de op- en afstaphalte
  • → Lijn 26 Beernem - Wingene
  • → Halte “Doomkerke De Zande”
  • Of u wilt overstappen op de trein
  • Aantal personen
  Op de bus betaalt u het gewone tarief. Indien u na reservatie toch geen gebruik wil maken van de bus, dan verwittigt u zo snel mogelijk de belbuscentrale.
 • Met de auto
  Op de autosnelweg E40 (Brussel - Oostende) neemt u afrit 10 Beernem en dan rijdt u rechts richting Wingene. Na ongeveer 2 km (aan het provinciaal domein Bulskampveld) slaat u linksaf richting Ruiselede. Na ongeveer 3 km ziet u aan uw linkerkant ons hoofdgebouw.