Onderwijs

Visie

Het onderwijs binnen de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum is gericht op het verwerven en toepassen van inzicht, praktische kennis en sociale vaardigheden. Dat biedt de jongeren een maximale integratiekans in de samenleving.

Het onderwijs

 • werkt doeltreffend en efficiënt;
 • vertrekt vanuit de individuele problematiek, behoeften en interesses van de jongere;
 • houdt rekening met de leefwereld en sociaal-culturele achtergrond van de jongere;
 • maakt gebruik van dynamisch specifieke methodieken en didactisch materiaal.

Onderwijstrajecten

Jongeren die in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum zijn geplaatst, volgen daar school. Het lesprogramma bestaat uit theorievakken, al dan niet aangevuld met een praktijkopleiding. Het onderwijsaanbod is op maat van elke leerling en wordt afgestemd op hun specifieke noden of problemen en interesses. Deze aanpak vraagt ook extra inspanningen van de leerkracht om zijn onderwijsstijl en didactisch optreden af te stemmen op de leerstijl van iedere leerling.

Het onderwijstraject van elke leerling wordt bepaald op basis van zijn schoolloopbaan, zijn vaardigheden en attitudes en zijn toekomstperspectieven:

 • Het trajectprofiel schoolloopbaan is bestemd voor jongeren die de intentie hebben voltijds onderwijs te volgen na hun plaatsing. Het doel is om hun motivatie om school te lopen te bevorderen, hen positieve leermomenten aan te bieden, hen te (her)oriënteren in verschillende beroepenvelden en hen technische vaardigheden aan te leren.
 • Het trajectprofiel alternerend leren en werken is voor jongeren die deeltijds onderwijs gaan volgen of daartoe de intentie hebben, voornamelijk 16-jarigen of ouder. Werkattitudes staan hier centraal.
 • Het trajectprofiel zelfstandigheid bereidt +17-jarigen voor op zelfstandig wonen en werken door hen arbeidsattitudes en specifieke beroepsgerichte en maatschappelijke zelfstandigheid aan te leren.
 • Binnen het trajectprofiel anderstaligen staat de re-integratie voor Nederlands-onkundigen centraal door hen maximaal de Nederlandse taal aan te leren en hen kansen te geven op onderwijs en vorming binnen de instelling.
 • Het trajectprofiel individuele opvolging is gericht op jongeren die omwille van persoonlijke redenen, zoals een cognitieve achterstand, gedragsmoeilijkheden …, niet op hun plaats zitten in de andere trajectprofielen.

De leerlingen van twee specifieke leefgroepen volgen een apart traject:

 • Binnen de onthaalleefgroep screent het onderwijs de jongeren om een onderwijstraject op maat uit te tekenen. Bij de jongeren die er afgezonderd werden, wordt getracht terug hun aandacht en medewerking te verkrijgen;
 • Jongeren binnen een time-out-leefgroep zijn vastgelopen in hun hulpverleningstraject en hebben nood aan reflectie en een adempauze. Rond de examenperiode gaat ook voor deze leerlingen specifieke aandacht naar het kunnen deelnemen aan hun reguliere examens.

Meer info & veelgestelde vragen

Contactgegevens

Gemeenschapsinstelling De Kempen
Sevda UnluOnderwijsdirecteur
Telefoon
014 34 65 02
Jean-Pierre VerheyenHoofdleraar
Telefoon
014 34 61 70
Lieve VanschoorenLeerlingbegeleider
Telefoon
014 34 65 97
Gemeenschapsinstelling De Zande
Lisselotte LowagieOnderwijsdirecteur
Telefoon
051 65 01 00
Claudine YsebaertHoofdleraar
Telefoon
050 79 91 42
Vicky De ProftLeerlingbegeleider
Gemeenschapsinstelling De Grubbe
Bieke LeysenOnderwijsdirecteur
Telefoon
02 758 86 74
Vlaams detentiecentrum De Wijngaard
Luc Van CraenenbroeckDirecteur-begeleiding
Telefoon
012 25 91 28