Ouders

Als uw zoon of dochter in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum verblijft, kan hij / zij tijdelijk niet naar school gaan. Daarom biedt de instelling zelf onderwijs aan.

Uw kind blijft evenwel op school ingeschreven. Met een officieel attest is een verblijf in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum voor de school een geldige reden tot afwezigheid. In de documenten die u toegestuurd krijgt bij de opname van uw zoon of dochter, vindt u daarom ook een verblijfsattest voor de school. Als u dit aan de school bezorgt, is uw kind wettig afwezig, blijft het ingeschreven op school en voldoet het aan de wet op de leerplicht. Uw zoon/dochter kan er na zijn/haar verblijf gewoon terugkeren, tenzij uw kind definitief werd uitgesloten als tuchtmaatregel. U mag uw kind dus niet uitschrijven op school en moet ervoor zorgen dat het bij de start van een nieuw schooljaar ingeschreven blijft.

De gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum zal – indien uw zoon/dochter hiervoor de toelating geeft – contact opnemen met de school om afspraken te maken over de leerstof. Heeft uw zoon/dochter thuis schoolboeken liggen en/of kan u deze ophalen op school, dan kunt u deze meebrengen tijdens de bezoekmomenten.

Formulieren waarvan een deel door de school moet worden ingevuld (bv. van de kinderbijslag), moeten worden ingevuld door de school van uw zoon/dochter.

Veelgestelde vragen

Blijft een leerling nog op school ingeschreven als hij verblijft in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum?

Ja, tenzij hij op school definitief werd uitgesloten.

Omdat mijn kind in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum is geplaatst, vraagt de school mij een verblijfsattest. Waar vind ik dat?

Wanneer uw kind wordt geplaatst, krijgt u een bundel met informatie, brieven en documenten opgestuurd. Hierin zit ook het verblijfsattest dat u aan de school van uw kind moet bezorgen. Met dit attest is uw kind gewettigd afwezig op school en blijft het in orde met de leerplicht. Als u dit verblijfsattest kwijt bent, kan u de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum een kopie vragen.

Mijn kind is geplaatst. Wat gebeurt er met zijn schooltoelage?

Als u het verblijfsattest aan de school heeft bezorgd, is uw kind in orde met de leerplicht. Zijn verblijf in de gemeenschapsinstelling heeft dan geen invloed op zijn schooltoelage.

Ik krijg formulieren waarvan een deel door de school moet worden ingevuld (schooltoelage, kinderbijslag, …). Moet ik deze aan de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum bezorgen?

Nee, u moet deze laten invullen door de school waar uw kind is ingeschreven.

Met welke vragen kan ik bij de onderwijsdirecteur van de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum terecht?

Met elke vraag over de schoolloopbaan van uw kind kan u bij de onderwijsdirecteur van de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum terecht. Hij/zij zal u graag verder helpen of doorverwijzen naar de persoon die u kan antwoorden.

Kan mijn zoon/dochter in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum zijn studierichting verderzetten?

Als uw zoon/dochter hiervoor de toestemming geeft, neemt de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum contact op met de school om een basisprogramma voor uw zoon of dochter af te spreken. De gemeenschapsinstelling kan echter niet alle mogelijke vakken of studierichtingen aanbieden.

Wat met examenperiodes?

In overleg met de school kan geregeld worden dat uw zoon/dochter in de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum de examens aflegt.

Kan mijn zoon/dochter vanuit een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum naar zijn eigen school gaan?

Uw zoon/dochter krijgt les in de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Als uw zoon/dochter hiervoor de toestemming geeft, gebeurt dit in overleg met zijn/haar school. Afhankelijk van zijn/haar pedagogisch traject en indien hij/zij hier de toestemming voor krijgt van de jeugdrechter, kan hij/zij vanuit de gemeenschapsinstelling school lopen in zijn/haar eigen school.

Wie betaalt de schoolrekeningen?

Schoolrekeningen vloeien niet voort uit de plaatsing in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. U blijft als ouder verantwoordelijk voor het betalen van de schoolrekeningen.