Beleidsrapport crisis leidt tot versterking crisismeldpunten

 

Op 12 januari 2015 werd het beleidsrapport crisis voorgelegd op het managementcomité Integrale Jeugdhulp. Daarin wordt de impact van het decreet Integrale jeugdhulp op de crisisnetwerken beschreven. In 2014 steeg het aantal aanmeldingen met meer dan de helft ten opzichte van 2013. Belangrijke aandachtspunten zijn de sterk gestegen werklast van de meldpunten, de druk op het aanbod in de netwerken en de langere duur van de crisishulp, die ook gelinkt is aan de moeilijkheden die zich soms voordoen bij uitstroom. Het actieplan jeugdhulp aanziet crisis als prioritaire actie. In de eerste plaats wordt daarom werk gemaakt van een versterking van de crisismeldpunten en een uitbreiding van het aanbod interventie en begeleiding.

De crisismeldpunten worden versterkt met 9 VTE, verdeeld over de regio’s in volgende verhouding:

Antwerpen 3,5 VTE
Turnhout 0,5 VTE
Vlaams Brabant 1,8 VTE
Brussel 0 VTE
Oost-Vlaanderen 1 VTE
West-Vlaanderen 1,2 VTE
Limburg 1 VTE
TOTAAL 9 VTE

Die capaciteitsverhoging en versterking van de crisismeldpunten komt tegemoet aan het tekort aan aanbod interventie dat is gesignaleerd in het beleidsrapport crisis. Dat rapport geeft ook een tekort in het aanbod begeleiding aan. Daarom wordt het aanbod van Crisishulp aan Huis uitgebreid met het equivalent van 42 begeleidingen.

Documenten