50 jaar jeugdbescherming

 

8 april 2015 is het gouden jubileum van de federale wet op de jeugdbescherming. Door de zesde staatshervorming worden de maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen aan jonge delictplegers nu een Vlaamse bevoegdheid. Het maatschappelijk debat hierover start op basis van de conceptnota die op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd; en zal vorm geven aan een decreet jeugdrecht.

Persbericht 50 jaar jeugdbescherming

Plan van aanpak opmaak decreet Jeugdrecht (goedgekeurd op Vlaamse Regering 20 maart 2015)