Versterking mobiel aanbod

 

Deze week is de rondzendbrief inzake de versterking van het mobiele aanbod door de minister ondertekend en breed verspreid. Deze beoogt de realisatie van een aantal voorgestelde acties in het actieplan jeugdhulp. Het gaat om 60 nieuwe modules contextbegeleiding om de uithuisplaatsing van jonge kinderen te vermijden en om 30 bijkomende modules contextbegeleiding om de uitstroom van jongeren uit de gemeenschapsinstellingen te bevorderen.