Het Jaarverslag 2014

 

2014 was een uitzonderlijk jaar voor de jeugdhulp in Vlaanderen en dus voor Jongerenwelzijn. Zo ging het decreet Integrale jeugdhulp van start en werd pleegzorg mee opgenomen in de werking. Een totale omslag met een duidelijke focus: de kinderen, jongeren en hun gezinnen centraal stellen. 2014 geldt ook als een ijkpunt in het registratiesysteem van Jongerenwelzijn. Alle partners binnen de jeugdhulp geven voortaan hun cijfers in één gedeeld systeem in, wat op zich uniek is en een noodzaak om goed te kunnen samenwerken. Dat resulteert in de cijfers van het jaarverslag 2014: 11.569 unieke kinderen en jongeren hebben nood aan gespecialiseerde, zwaardere hulpverlening. Voor 7.090 van hen is hulp vanuit Jongerenwelzijn aangewezen, voor 2.945 kinderen en jongeren is dit crisisjeugdhulp of pleegzorg. Voor 489 kinderen en jongeren gaat het om hulp binnen Kind & Gezin en voor 3.235 kinderen en jongeren om hulp binnen de sector van personen met een handicap. Toch is er nog werk aan de winkel. We maken, samen met het werkveld, volop werk van vereenvoudiging.