Prijs voor thesisonderzoek 'Liefde, lijden en verzet'

 
Dagboek
Kerstkaart

Laura Nys, studente geschiedenis aan de UGent, won de Johanna Naber prijs voor haar thesisonderzoek 'Liefde, lijden en verzet. Emotionele (tegen)praktijken in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927 – 1941).’ Met de thesis bracht ze het perspectief en de beleving van de meisjes in het ROG in kaart, in het bijzonder hoe ze eventueel verzet probeerden te bieden aan de toenmalige reglementen. Daarvoor bestudeerde ze het tuchtregister, met elke overtreding tegen het interne reglement – ordeverstoring, verboden communicatie, verbale conflicten, agressie tegen eigendommen of personen, diefstal, ontsnappingspogingen … - en de daarop volgende sanctie. Verder maakte ze een studie van de persoonlijke documenten in de persoonsdossiers van het ROG Brugge, zoals brieven, postkaarten, medaillons met haarlokken, een dagboekje, tekeningen ... Hiervoor vroeg en kreeg ze de toestemming van Jongerenwelzijn om het archief van de persoonsdossiers te raadplegen.