Update Pilootproject Pleegzorg en vluchtelingen: 1.800 kandidaten

 

Vandaag hebben de verschillende partners van het pilootproject ‘Geef de Wereld een Thuis’ rond de tafel gezeten om het project verder vorm te geven. (zie eerder persbericht dd 04/09/09, te raadplegen op www.jongerenwelzijn.be) Pleegzorg wordt ingeschakeld in het opvangen van zowel erkende vluchtelingen gezinnen met kinderen als het opvangen van niet begeleide minderjarige vluchtelingen. De diensten voor pleegzorg krijgen daarbij ondersteuning van voorzieningen met specifieke expertise (zoals Minor-Ndako) en kunnen ook rekenen op extra personeel. “We geven hiermee vertrouwen aan deze diensten en hun expertise.”