Persbericht - Private voorzieningen evolueren naar hoger kwaliteitsniveau

 

Twee jaar na het van kracht gaan van de gewijzigde kwaliteitsregelgeving voor de erkende private voorzieningen, stelt Jongerenwelzijn samen met Zorginspectie en met de sector een stand van zaken op. De belangrijkste vaststelling is dat het kwaliteitsdecreet veel op gang gebracht heeft in de sector en dat alle organisaties inspanningen doen om te evolueren naar een hoger kwaliteitsniveau. Op het vlak van zelfevaluatie is een grote stap vooruit gezet.