Registratie crisisnetwerken in INSISTO

 

Op 1 januari starten de crisisnetwerken met de registratie in INSISTO. Hun werking zelf verandert niet. Zo zullen de aanmeldingen nog steeds telefonisch verlopen bij het crisismeldpunt. Zij verhelderen de vraag, bieden consult of dispatchen naar een beschikbare crisispartner in het hulpprogramma. De registratie van de vraag, de dispatching en het consult zal evenwel gebeuren in INSISTO. Op 30 november wordt hierover een infomoment voor de partners in de crisisnetwerken georganiseerd in Brussel.

De belangrijkste nieuwigheden:

  • De CAW’s met een crisismeldpunt krijgen een nieuwe rol in INSISTO, met name ‘meldpuntmedewerker’.
  • Crisisvragen komen telefonisch toe bij een crisismeldpunt. Dat kan anoniem consult verlenen. Er worden dan geen gegevens over de jongere geregistreerd. De gegevens van de ‘crisisaanmelder’ worden wel ingevoerd.
  • Meldpuntmedewerkers kunnen een crisisvraag registreren in INSISTO. De velden die ze ter beschikking hebben, zijn afgestemd op de velden van het A-doc. Dit maakt hergebruik van informatie gemakkelijker.
  • Een crisisvraag kan als VIST-crisis of zelfs als een A-document doorgestuurd worden naar de toegangspoort. Deze aanvraag kan dan doorgegeven worden aan een hulpverlener die de verdere coördinatie van het vervolgtraject voor de jongere opneemt. Zo kan de informatie die ingevoerd werd door het crisismeldpunt en relevant is voor het vervolgtraject, op een vlotte manier worden gerecupereerd.
  • Crisisvragen kunnen gedispatcht worden naar partners in het hulpprogramma met crisistypemodules. Voorzieningen kunnen hiervoor instroommogelijkheden aanmaken in de moduledatabank. Voor crisismodules worden aparte instroommogelijkheden aangemaakt.
  • Het crisismeldpunt werkt enkel met de instroommogelijkheden die voor crisishulp bestemd zijn.
  • Voorzieningen kunnen nu al in de moduledatabank aangeven of een instroommogelijkheid een verzekerde capaciteit heeft. In een volgende versie van INSISTO-crisisjeugdhulp zal die verzekerde capaciteit in rekening gebracht worden in het wachtbeheer.
  • Voorzieningen die crisishulp bieden, hebben toegang tot de informatie van het crisismeldpunt over de jongere.
  • Als de jongere al aangemeld was bij de ITP, wordt de contactpersoon-aanmelder geïnformeerd over een dispatching in het hulpprogramma. Dit is bijzonder relevant voor het vormgeven van het vervolgtraject voor de jongere.