Uitnodiging infomoment INSISTO voor crisisnetwerken: 30 november

 

Vanaf 1 januari 2017 gebruiken ook de crisisnetwerken INSISTO als platform voor de registratie van hun werking, en dus voor het veilig uitwisselen van gevoelige informatie. De processen van aanmelding, vraagverheldering en dispatching in de crisisnetwerken veranderen hierdoor evenwel niet.

Crisismeldpunten zullen de aanmeldingen voor crisis, consult en dispatching registreren in INSISTO en voorzieningen nemen het beheer van hun instroomlijsten zelf op, ook voor crisisvragen vanuit het crisismeldpunt.

Op woensdag 30 november organiseert de afdeling Continuïteit en toegang een informatievoormiddag om dit nieuwe luik binnen INSISTO voor te stellen aan de verschillende partners in de hulpprogramma’s en de crisisnetwerken. In de namiddag kunnen organisaties een beroep doen op ondersteuning om instroomlijsten voor crisis aan te maken in de moduledatabank.

Beide momenten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via e-mail aan elsie.verbist@jongerenwelzijn.be.

Locatie

Auditorium, Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel). Op wandelafstand van het Noordstation.

Programma

9u30 Demo crisismodule in INSISTO

Je krijgt onder meer antwoord op onderstaande vragen:

  • hoe zal het crisismeldpunt de aanmelding registreren in INSISTO?
  • aanmelden bij crisismeldpunten kan toch ook anoniem? Wat betekent dat in INSISTO?
  • Van Crisisvraag naar A-document? Kan ik als aanmelder verder werken op informatie die al in INSISTO beschikbaar is?
  • Wie weet/ziet wat, wanneer, en hoe?
  • inzet van crisismodule in het crisisnetwerk: hoe gaat dat in zijn werk in INSISTO? Wat wordt er van mij als partner in het hulpprogramma verwacht?
  • hoe verhouden crisismodules zich tot andere modules die ik aanbied als voorziening?
  • verzekerde plaatsen in INSISTO: automatische declaratie van open plaatsen.

13u30 Praktijksessie

Vergelijkbaar met de instroomlijsten voor de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, zullen ook voor crisismodules instroomlijsten moeten worden aangemaakt. Voorzieningen die nog geen ervaring hebben met instroomlijsten en het wachtbeheer in INSISTO, kunnen dit ter plaatse doen, met ondersteuning van de INSISTO-expert.

Om hieraan deel te nemen, breng je een pc en eID-kaartlezer mee. Wij zorgen voor de rest!